Duitsland heeft aan Nederland de overlevering gevraagd van een in augustus jl op Schiphol aangehouden Belgisch staatsburger, S.V.. Deze man wordt 'negationisme' verweten (het ontkennen van de moord op zes miljoen Joden in de Tweede Wereld Oorlog). Uit het door het Openbaar Ministerie te Mannheim uitgevaardigd Europees Aanhoudingsbevel blijkt dat Duitsland voornemens is hem te vervolgen wegens 'racisme en vreemdelingenhaat' en 'informaticacriminaliteit'. Na een uitgebreide behandeling heeft de rechtbank Amsterdam (Internationale Rechtshulpkamer) dinsdag de overlevering toegestaan voor het eerste feit.

Hoewel de Belg voor het verspreiden van zijn geschriften gebruik maakt van het internet, kon de rechtbank niet vaststellen of de Duitse justitie wat dit betreft het verzoek tot overlevering op de juiste gronden had gebaseerd omdat zij verzuimd had het toepasselijke wetsartikel te verstrekken. Om die reden is overlevering voor 'informaticacriminaliteit' geweigerd.

Ook in Nederland werd S.V. wegens soortgelijke feiten vervolgd. De Minister van Justitie heeft echter opdracht gegeven de Nederlandse strafzaak te staken op voorwaarde dat de vervolging verder in Duitsland zal plaatsvinden. Dit maakte de weg vrij voor overlevering aan Duitsland. Ook door het Hof van Beroep in Antwerpen is S.V. veroordeeld voor het plegen van soortgelijke feiten. Nu hij zijn straf in België nog niet heeft ondergaan, staat deze veroordeling niet in de weg aan overlevering. De uitgebreide verweren die door de twee raadslieden zijn gevoerd, heeft de rechtbank verworpen. De Overleveringswet kent geen hoger beroep tegen een uitspraak van de Internationale Rechtshulpkamer

bron:Rechtbank Amsterdam