De speciale vertegenwoordiger van OVSE in de strijd tegen mensenhandel, Helga Konrad, brengt van 21 tot 23 september een werkbezoek aan Nederland. Zij zal onder meer spreken met minister Donner van Justitie, de mensenrechtenambassadeur P. de Klerk, en de Nationaal Rapporteur Mensenhandel, mw. A.G. Korvinus. Verder spreekt ze met verschillende maatschappelijke organisaties, zoals de Stichting tegen Vrouwenhandel, ECPAT, Unicef en Amnesty International. Konrad bezoekt ook het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel in Zwolle.

Op initiatief van Nederland is in december 2003 besloten om een speciale vertegenwoordiger in te stellen in de strijd tegen mensenhandel. Nederland was toen voorzitter van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. De speciaal vertegenwoordiger werkt samen met de regeringen van OVSE-landen om het actieplan tegen mensenhandel dat ook in december 2003 is aangenomen, uit te voeren.

bron:BuZa