De paardenhouderij wordt steeds belangrijker als sector in het landelijk gebied. Met een omzet van zo.n 1,5 miljard euro streeft zij bijvoorbeeld de bollensector voorbij. Er zijn meer dan 400.000 paarden, vele maneges en andere voorzieningen. Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vindt dat de paardenhouderij recht heeft op een positie gelijkwaardig aan andere agrarische sectoren. Vandaag heeft hij op het Nationaal Paardencongres in Utrecht een voorschot gegeven op zijn visie op de paardenhouderij en landschap in Nederland. De visie wordt in juni aangeboden aan de Tweede Kamer. De minister vindt dat de sector moet bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van het landelijk gebied en een aantrekkelijk landschap. Het initiatief en verantwoordelijkheid voor verbeteringen ligt bij de sector. De minister is ervan overtuigd dat samenwerking binnen de sector én met andere organisaties en overheden het beste resultaat geeft. Initiatieven om de organisatiegraad te verhogen, aansluiting te zoeken bij onderzoek en onderwijs en professionalisering horen daarbij.

De overheid is niet als eerste verantwoordelijk voor een goede ontwikkeling van de paardenhouderij. De overheid faciliteert de ontwikkelingen en biedt ruimte voor ondernemerschap. Het ministerie begint met het verzamelen van basisinformatie  om ontwikkelingen in de sector beter te kunnen volgen. Het ministerie gaat de aandacht voor paarden en paardenhouderij in onderzoek en onderwijs verbeteren. Dit kan bijdragen aan de professionalisering van de sector. Daarnaast brengt het ministerie in kaart hoe het staat met de recreatieve voorzieningen, zoals ruiterpaden. Met verschillende terreinbeheerders, zoals Staatsbosbeheer worden de knelpunten onderzocht. Op het platteland zijn wellicht meer mogelijkheden voor ruiterpaden. Met de verschillende eigenaren zal de sector de mogelijkheden moeten onderzoeken.Veel van de knelpunten in de paardenhouderij liggen op het gebied van ruimtelijke ordening, zoals bestemmingsplannen. Het ministerie juicht initiatieven van de sector toe om knelpunten te inventariseren en oplossingen aan te dragen, zoals de door de sectorraad paarden vandaag gepresenteerde notitie paardenhouderij en ruimtelijke ordening. Het ministerie wil ondersteuning bieden aan de sector en andere overheden bij het verbeteren van de inpassing van de paardenhouderij in het landschap. Dat kan bijvoorbeeld met het .goede voorbeelden.-boek dat inspiratie biedt voor de kwalititeit van het landschap.
bron:LNV