Paleis Soestdijk en de omliggende paleistuinen worden tijdelijk opengesteld voor hetpubliek. De openstelling van het paleis en omliggende park is voor de duur van 3 jaar. Het kabinet beslist in deze periode over de definitieve bestemming. Afhankelijk van de
vergunningprocedure, opent het paleis naar verwachting in het najaar van 2006 haar deuren. Minister Dekker (VROM) heeft de openstelling van het paleis vanmiddag bekend gemaakt.

Paleis Soestdijk en het bijbehorende park zijn Rijksmonumenten van de hoogste categorie. Om het openstellen van het Paleis voor het grote publiek mogelijk te maken realiseert de Rijksgebouwendienst de komende maanden een aantal voorzieningen. Er is geen sprake van
een complete restauratie en renovatie van het paleis, maar van aanpassingen ten behoeve van de toegankelijkheid, brandveiligheid en de bescherming van de historische interieurs. In een bosperceel nabij het paleis worden 230 parkeerplaatsen gerealiseerd. Op het terrein wordt daarnaast een klein kassagebouw gerealiseerd. In de historische watertoren wordt een winkelfaciliteit ontwikkeld en de oranjerie biedt straks plaats aan een horeca- en sanitaire voorziening.

Daarnaast wordt het paleis zelf in gereedheid gebracht voor de bezoekers. Voor de bezoekers worden betaalde rondleidingen georganiseerd. In het souterrain en de Soestervleugel van het paleis is een expositie ingericht over de geschiedenis van het
gebouw en van de voormalige bewoners. De overige ruimtes, waaronder de woonvertrekken, zijn onder begeleiding te bezichtigen. Na het bezoek aan het paleis bestaat er de mogelijkheid voor een parkwandeling door de paleistuinen.

Paleis Soestdijk staat sinds het overlijden van Z.K.H. Prins Bernard in december 2004 leeg. In oktober 2005 is het paleis overgedragen aan de Rijksgebouwendienst. In opdracht van Minister Dekker onderzoekt de Rijksgebouwendienst de mogelijkheden voor een passende definitieve bestemming van het voormalige koninklijke paleis. Het traject om te komen tot een definitieve bestemming is een zorgvuldig traject en vergt naar verwachting een langere periode. In afwachting van de definitieve bestemming is besloten dat het publiek een kijkje kan nemen in en rond het paleis.

bron:VROM