Op vrijdag 28 oktober 2005 wordt, om 15.00 uur, bij Pension Mijnzicht in Heerlen het Convenant Openbare Geestelijke GezondheidsZorg Parkstad Limburg (OGGZ) ondertekend. Daarmee krijgt ook deze regio een Platform OGGZ.

De belangrijkste doelstelling van het platform is de gezamenlijke inspanning van de aangesloten organisaties om de kwaliteit van leven en het gevoel van welzijn van sociaal kwetsbare mensen te verbeteren. Alleen op die manier kunnen zij zo snel mogelijk weer de regie over hun eigen leven ter hand nemen.

Naast de gemeente Heerlen en de Regio Parkstad Limburg neemt een aantal organisaties deel aan het Platform: RIMO Parkstad, het Leger des Heils, de Mondriaan Zorggroep, het Zorgkantoor Zuid-Limburg, de Politie, de GGD, de Stichting Zwerfjongeren Limburg en de Stichting Huiselijk Geweld Zuid-Limburg. Al deze organisaties zijn betrokken bij de zorg voor kwetsbare mensen, zoals daklozen, verslaafden, slachtoffers van huiselijk geweld en anderen.

bron:Gemeente Heerlen