Op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, minister Hoogervorst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en staatssecretaris Nicolaï van Buitenlandse Zaken heeft het parlement het verdrag (nr. 130) van de Internationale Arbeidsorganisatie over geneeskundige verzorging en uitkering bij ziekte goedgekeurd. Hiermee is Nederland automatisch niet langer gebonden aan twee eerdere verdragen (nr. 24 en nr. 25) over ziekteverzekering in de landbouw en industrie.

ILO-verdrag 130 bepaalt dat tenminste 75 procent van de bevolking een sociale ziektekostenverzekering moet hebben. Op 1 januari 2006 wordt de Zorgverzekeringswet ingevoerd. Daardoor krijgt de hele bevolking dezelfde ziektekosten­verzekering. Nederland voldoet dan ruimschoots aan de eisen die ILO-verdrag 130 stelt. Ook is het met dit verdrag mogelijk dat winstbeogende zorgverzekeraars de zorgverzekering uitvoeren.

bron:SZW