Nederlandse jongeren mogen pas na hun 24e jaar op een zware motor rijden. Dat is drie jaar later dan nu het geval is. De nieuwe rijbewijsregels maken tevens een einde aan het rijbewijstoerisme. Niet langer is het mogelijk om het roze papiertje even te halen in een ander EU-land met makkelijker regels. Nieuw is ook dat de rijbewijzen C en D (vrachtwagens en bussen) in de hele EU al na vijf jaar verlengd moeten worden in plaats van de gewone tien jaar.
Nederland houdt het recht om de minimumleeftijd voor bromfietsers te verhogen naar zeventien jaar, zoals minister Peijs overweegt. De Europese standaard hiervoor blijft echter zestien jaar. Het vreemde effect is dan dat jongeren uit andere EU-landen wel op hun zestiende jaar brommer mogen rijden in Nederland, maar Nederlandse jongeren niet. Tegelijk mogen landen (zoals Italië) het brommen al toestaan vanaf veertien jaar op hun eigen grondgebied.
Nieuwe vorm: creditcard
De nieuwe EU-rijbewijzen krijgen in de toekomst allemaal de vorm van een plastic kaartje, vergelijkbaar met een creditcard. Nederland voert dat al in oktober in. Het kaartje mag een chip bevatten, met gegevens over belasting en verzekering of digitale gegevens over het uiterlijk van de houder. Voor sommige landen is nieuw dat het rijbewijs steeds verlengd moet worden met een nieuwe pasfoto. Duitsers, Engelsen en Belgen hebben nu een rijbewijs voor het leven.
bron:BVOM