De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie(NPCF) wil dat invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wordt uitgesteld. Burgers worden geconfronteerd met te veel grote veranderingen in de zorg en de sociale zekerheid.
De NPCF signaleert grote onzekerheid bij mensen met chronische ziekten, bij ouderen en mensen met een handicap. De WMO moet volgens de NPCF worden uitgesteld omdat het om ingrijpende veranderingen gaat, zonder dat duidelijk is hoe deze zich verhouden tot de nieuwe Zorgverzekeringswet en de Awbz.

'Een integrale visie op hoe de overheid de zorg wil organiseren ontbreekt', zegt de belangenorganisatie in een brief aan staatssecretaris Ross-van Dorp van VWS. In de WMO wordt geregeld dat een groot deel van de maatschappelijke begeleiding en ondersteuning van mensen met handicaps naar de gemeenten wordt overgeheveld.
Ook GGZ Nederland heeft twijfels geuit over de invoering van de WMO. In een brief aan Tweede Kamerleden omschrijft de brancheorganisatie de situatie rond de nieuwe wet als 'zorgelijk'. Met name de organisatie en financiering van de openbare geestelijke gezondheidszorg (oggz) voor mensen met verslaving en/of psychiatrische stoornissen roepen vragen op. GGZ Nederland is bang dat het accent te veel komt te liggen op overlast en te weinig op behandeling en begeleiding. Het gaat vaak om complexe zorg die voor een belangrijk deel van geneeskundige aard is, aldus de brancheorganisatie. Daarom hoort deze thuis in de nieuwe Zorgverzekeringswet en niet bij de gemeenten.

bron:NPCF