Zorgverzekeraar Menzis heeft enige tijd geleden de zogenaamde module 'rationeel voorschrijven' geïntroduceerd. Het rationeel voorschrijven betekent concreet dat huisartsen een bonus krijgen wanneer zij bij het uitschrijven van een recept vooral kiezen uit een beperkt aantal goedkopere middelen.

 

Niet alleen wanneer zij nieuwe recepten uitschrijven, maar ook wanneer patiënten 'overgezet' worden van specialità© naar generiek. Huisartsen ontvangen ook een bonus als zij patiënten overzetten op een medicijn met een andere werkzame stof. Hierbij is dus ook sprake van therapeutische substitutie.

Bezwaren
Op grote schaal is zowel door patiënten als door artsen afwijzend gereageerd op dit plan. Patiëntenorganisaties lieten een persbericht uitgaan, de Landelijke Huisartsen Vereniging heeft de Codecommissie Geneesmiddelen Reclame om een advies gevraagd en in diverse publicaties in kranten en tijdschriften hebben artsen zich ertegen uitgesproken.
In een bijeenkomst van de Werkgroep Geneesmiddelenbeleid van de NPCF/CG-Raad werd aan vertegenwoordigers van Menzis nogmaals duidelijk gemaakt dat er zeer grote bezwaren tegen het plan bestaan. De bezwaren spitsen zich erop toe dat de zorgverzekeraar op ontoelaatbare wijze inbreekt in de relatie tussen de arts en de patiënt en de arts overhaalt tot het voorschrijven van een bepaald middel. De kwaliteit van de zorg is hiermee niet gediend, net zo min als het vertrouwen van de patiënt in zijn arts. Financiële prikkels voor het al dan niet voorschrijven door de arts zijn principieel onaanvaardbaar. De beste keuze is altijd het middel dat het meest kansrijk is om de behandeldoelstelling te halen. Wanneer dat een goedkoop middel kan zijn, is daar geen bezwaar tegen. Wanneer dat een duurder middel moet zijn, mag daar geen enkele belemmering voor zijn. Huisartsen en specialisten mogen niet afhankelijk worden van de keuzen van de zorgverzekeraar met wie hij een contract afsluit, in plaats van zich te laten leiden door de medisch inhoudelijke keuzen in samenspraak met de beroepsgroep zijn gemaakt. Het beperkt de voorschrijfvrijheid van artsen en de beroepsgroep komt daartegen in het geweer.

Voegen in hoger beroep
In een kort geding eisten vier farmaceutische bedrijven dat Menzis zou stoppen met het aanbieden van de module. De rechter was van mening dat er onvoldoende argumenten waren om dat aan Menzis op te leggen. Het hoger beroep dat daarop volgde bood patiëntenorganisaties en artsen de mogelijkheid om daarbij aan te sluiten. In een zogenaamde 'voeging' kunnen eigen argumenten opgevoerd en bepleit worden, waarbij gebruik gemaakt wordt van een procedure die toch al loopt. Zeven patiëntenorganisaties en 14 huisartsen wilden meedoen in de procedure. Een voegende partij is verplicht is om và³à³r het hoger beroep overleg aan te bieden aan de 'tegenpartij', om te zien of er'in der minne geschikt' kan worden, và³à³rdat de zaak dient. Er is een brief verzonden aan Menzis om hen uit te nodigen voor een gesprek. Menzis heeft dit overleg afgewezen en is ondertussen via de NPCF gestart met het aanbieden van gesprekken aan patiëntenorganisaties. Uitgangspunt voor het gesprek is dat de bonusregeling onaangetast blijft. De rechtbank besliste echter dat vanwege onvoldoende tijd voegen niet mogelijk was.

Eigen kort geding
Daarop besloten de patiëntenorganisaties en de huisartsen dat hun argumenten sterk genoeg waren om een eigen kort geding aan te spannen en de rechter te vragen Menzis op te dragen te stoppen met het aanbieden van de module. Vervolgens hebben zich nog meer partijen aangesloten.
Op 5 december is dit kort geding aangekondigd en het dient op 3 januari 2006 om 11.00 uur.

De volgende organisaties zijn partij in het kort geding:

Astma Patiënten Vereniging Vbba/LCP
Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad
Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland
Epilepsie Vereniging Nederland
HIV Vereniging Nederland
Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting
Obesitas Vereniging Nederland
Parkinson Patiënten Vereniging
Stichting Bloedlink
Vereniging Spierziekten Nederland

Codecommissie Twentse Huisartsen
36 individuele huisartsen
Landelijke Huisartsen Vereniging

Nederlands Genootschap van Maag-Darm-Leverartsen Nederlandse Vereniging voor Reumatologie
Nederlandse Internisten Vereeniging

bron: VSN