Donderdag 23 juni om 17.00 uur chat minister Pechtold met bewoners van wijken. Hij doet dit tijdens een web-tv-uitzending die te zien is via zijn site www.ministerpechtold.nl. Ook heeft hij burgemeester Lidth de Jeude uitgenodigd om deel te nemen aan de chat. Deventer is een voorbeeld van een gemeente waar de inwoners directe zeggenschap hebben over de besteding van het wijkbudget en het beleid in hun eigen buurt.

De minister wil graag ervaringen van de mensen in de wijken in de grote steden horen. Hebben zij zeggenschap in de buurt? Welke knelpunten lopen zij tegenaan? Hoe verloopt de betrokkenheid in de wijk?

Kabinetsreactie 'Vertrouwen in de buurt'
Minister Pechtold, verantwoordelijk voor het Grotestedenbeleid, zal namens het kabinet een reactie geven op het rapport 'Vertrouwen in de buurt' van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Dit rapport geeft inzicht in de manier waarop de betrokkenheid van buurtbewoners kan worden georganiseerd. De bedoeling is om met behulp van de input van de bewoners en instellingen van wijken en buurten het kabinetsbeleid vorm te geven.

Hoe werkt het?
In de studio van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zit minister Pechtold samen met burgemeester Lidth de Jeude van Deventer. De vragen komen binnen via de chat. Een presentator stelt de vragen aan de minister en de burgemeester en zij antwoorden in beeld. De bezoekers van de site www.ministerpechtold.nl zien dus het beeld van de studio en in de zijlijn alle reacties in de chat.
De uitzending duurt ongeveer drie kwartier.

Ook als u niet wilt meedoen met de chat kunt u de uitzending bekijken en de discussie volgen.

bron:BZK