Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat heeft besloten de schipperexamens voor de beroepsbinnenvaart per 1 juli 2005 onder te brengen bij het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen).

Het besluit vloeit voort uit het voornemen alle examens op het gebied van de mobiliteit te concentreren bij à©à©n organisatie. Peijs wil op deze manier de examenuitvoering efficiënter maken. Zij heeft over haar voornemen om het examen over te brengen naar het CBR overleg gevoerd met de betrokken brancheorganisaties en examencommissies. Tot nu toe was het KOFS (Koninklijk Onderwijsfonds voor de Scheepvaart) verantwoordelijk voor de examinering van grote vaarbewijzen.

Kandidaten die vanaf 1 juli 2005 examen willen doen kunnen zich net als voorheen inschrijven en informatie inwinnen via de website www.kofs.nl. Alle geplande examens zullen worden uitgevoerd op de toegezegde locaties en tijdstippen. De kandidaten ondervinden van de overdracht geen hinder. Het CBR zal wijzigingen in examendata, openingstijden, adressen en telefoonnummers zoveel mogelijk vermijden
 
bron:VenW