Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat kiest ervoor om een deel van de stations volledig toegankelijk te maken voor mensen met een functiebeperking. Hierdoor heeft zestig procent van de stations uiterlijk 2030 een gelijkvloerse instap van het perron in de trein. Negentig procent van de reizigers kan dan zelfstandig gebruik maken van de trein vanaf het dichtstbijzijnde station. Door de keuze van Peijs zullen alle stations toegankelijk zijn voor blinden en slechtzienden, doven en slechthorenden.

In 1999 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat bepaald dat het busvervoer in 2010 en het spoorvervoer in 2030 toegankelijk moeten zijn voor mensen met een functiebeperking. Minister Peijs laat de Tweede Kamer nu weten hoe dit stapsgewijs wordt aangepakt. Naast vernieuwing van het materieel, moeten ook de stations en haltes worden aangepast.

Als de positieve ontwikkelingen in het busvervoer doorzetten is in 2010 98 procent van het materieel toegankelijk voor mensen met een handicap. Minister Peijs onderneemt daarom hierop geen actie en houdt de ontwikkelingen in de gaten. In november laat de minister de Kamer weten hoe en wanneer de haltes in het stads- en streekvervoer worden aangepakt.

ProRail en NS hebben de minister twee varianten gepresenteerd voor het toegankelijk maken van het spoorvervoer, namelijk een volledige en een deelvariant waarbij een deel van de stations wordt aangepast. De minister heeft gekozen voor de goedkopere deelvariant. Bij de selectie van stations die in aanmerking komen voor aanpassing van de perronhoogte spelen de volgende zaken een rol: het aantal reizigers dat dagelijks in- en uitstapt, de grootte van het knooppunt en de kosten voor de aanpassing. Ook moeten de stations verspreid liggen over Nederland, zodat de meeste reizigers gebruik kunnen maken van het station van hun voorkeur. De minister vraagt ProRail en de NS om de keuze voor deze stations uit te werken in een implementatieplan dat halverwege 2006 gereed moet zijn.

Blindegeleidelijnen en kleurlijnen op het perron moeten blinden en slechtzienden helpen om zelfstandig te reizen. Doven en slechthorenden kunnen reisinformatie ook op een website of via een teksttelefoon raadplegen.

CROW, het kennisplatform voor infrastructuur, verkeer en vervoer en openbare ruimte, heeft in opdracht van Verkeer en Waterstaat het Handboek Toegankelijkheid Collectief
Personenvervoer samengesteld. Dit handboek bevat richtlijnen voor de toegankelijkheid van personenvervoer. In het handboek staan wettelijke regels en (technische) aanbevelingen, die organisaties die betrokken zijn bij het openbaar vervoer een leidraad bieden bij de aanschaf van voertuigen en het aanpassen van stations en haltes. Het handboek wordt op donderdag 13 oktober gepresenteerd op het Symposium Toegankelijk Openbaar Vervoer.

bron:VenW