Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat en gedeputeerde Janse de Jonge van de provincie Noord-Brabant hebben vandaag, 7 juli, het 'Memorandum van overeenstemming over vervanging van de sluizen 4, 5 en 6 in de Zuid-Willemsvaart' ondertekend. In dit memorandum spreken de minister en de provincie af om drie sluizen in de Zuid-Willemsvaart voor 2010 te vernieuwen.

Voor de vervanging is 90 miljoen euro nodig. Het Rijk en de provincie Noord-Brabant betalen ieder 30 miljoen. De provincie vraagt het waterschap Aa en Maas, gemeenten en bedrijven dezelfde bijdrage te leveren.Om de binnenvaart de ruimte te geven om te groeien, moet de infrastructuur van de vaarwegen op orde zijn. De sluizen 4, 5 en 6 in de Zuid-Willemsvaart verkeren in slechte staat van onderhoud. De bijdrage van de Rijksoverheid van 30 miljoen euro is beschikbaar gesteld uit de meevallers bij de aanleg van de Betuweroute. Door deze bijdrage, die oorspronkelijk pas na 2015 beschikbaar zou komen, kunnen de Brabantse sluizen nog voor 2010 zijn vernieuwd.

De vervanging van de drie sluizen in de Zuid-Willemsvaart is een onderdeel van het pakket maatregelen van provincie, gemeenten en bedrijfsleven om het Brabantse kanalenstelsel te verbeteren. Het memorandum is de opmaat naar een uitvoeringsconvenant waarna daadwerkelijk met de renovatie van de sluizen kan worden begonnen. De minister streeft ernaar om dit convenant uiterlijk 1 juli 2006 te tekenen.

bron:VenW