Minister Peijs (VenW) voert extra maatregelen uit om filehinder terug te dringen. Het gaat om ideeën als uitvoegstroken tot op de vluchtstrook en langere invoegstroken, zodat vrachtwagens op snelheid kunnen invoegen. Dat schrijft minister Peijs in een brief aan de Tweede Kamer. De minister had alle medewerkers van haar ministerie gevraagd ideeën in te dienen die op korte termijn de filehinder kunnen beperken.

Peijs deed de oproep omdat de aanpak van files vertraging heeft opgelopen. Zo zijn enkele projecten voor de aanleg van spitsstroken stilgelegd, omdat niet werd voldaan aan de Europese eisen voor luchtkwaliteit. Ook maakt Rijkswaterstaat in 2006 en 2007 een inhaalslag in groot onderhoud aan het hoofdwegennet. Door deze werkzaamheden komt de doorstroming extra onder druk te staan.
De minister wil daarom onder meer de volgende ideeën uitvoeren:
-de invoegstroken verlengen, bijvoorbeeld op de A1 Hilversum, zodat vooral vrachtwagens op snelheid kunnen invoegen;
-een doorgetrokken streep voor de meest linkerrijbaan trekken, om te voorkomen dat mensen onnodig van baan wisselen;
-bij druk uitvoegend verkeer de uitvoegstrook verlengen tot op de vluchtstrook, bijvoorbeeld op de A12 bij de afslag Veenendaal-Ede;
-een module toevoegen aan de rijopleiding om te leren rijden bij filevorming;
-op filelocaties bruggen niet meer openzetten rond de spitsuren;
-schermen opzetten om 'kijkfiles' bij ongelukken te voorkomen;
-25 verkeerskundigen opleiden die verkeersregelinstallaties op doorgaande wegen kunnen afstellen tot een groene golf;
-het aantal rijstroken per rijrichting aanpassen aan de filerichting met verplaatsbare 'barriers';
-blikschade bij ongevallen niet afhandelen op de vluchtstrook maar op een parkeerstrook of onderaan de afrit.
-Op de website VanAnaarBeter staat meer informatie over de maatregelen en de termijn waarop zij worden ingevoerd.
Filemonitor
Minister Peijs heeft ook de Filemonitor 2005 naar de Tweede Kamer gestuurd. Hieruit blijkt dat de filezwaarte - de lengte maal de duur van de files- in 2005 1% hoger was dan in 2004. Dat komt vooral door een hoger verkeersaanbod en relatief slechter weer.
Bron:VenW