Minister Peijs van Verkeer gaat een Openbaar vervoer-ambassadeur benoemen. Deze nationale OV-ambassadeur houdt namens de minister de vinger aan de pols en moet alle partijen helpen het beste resultaat te boeken voor de reiziger: een zo snel en comfortabel mogelijk vervoer van deur tot deur voor een redelijke prijs. Dit besluit is à©à©n van de uitwerkingen van haar OV-visie voor de komende jaren en heeft als basis de Nota Mobiliteit.

De OV-ambassadeur zou de volgende taken moeten hebben: een constante check of iedereen wel doet wat ie moet doen; een aanspreekpunt voor reizigersorganisaties; toezien op een goed verloop van de contacten tussen overheden, vervoerders en reizigers; mochten er onverhoopt problemen ontstaan, kan de OV-ambassadeur de helpende hand bieden en zorgen dat partijen zo snel mogelijk weer met elkaar verder kunnen. Dit alles om er voor te zorgen dat de OV-reiziger een beter openbaar vervoer krijgt.

De minister wil de OV-ambassadeur komend voorjaar benoemen tijdens het eerste Nationaal OV-congres. Dat congres wordt  het moment, waarop de 19 betrokken overheden, de 15 vervoerders en het ministerie naar buiten toe duidelijk laten zien hoe het OV concreet gaat verbeteren. Peijs vindt het hoog tijd voor een krachtig gezamenlijk signaal, want mensen moeten weer vertrouwen krijgen in het openbaar vervoer. Daarom moet er meer kwaliteit en meer oog voor de reiziger komen. De minister: 'Die reiziger wil maar à©à©n ding: zo snel en comfortabel mogelijk van deur tot deur voor een
redelijke prijs. Bij wie hij of zij precies in bus of trein zit, interesseert hem geen
snars'. De Minister vindt dat alle OV-partijen ook zo moeten gaan denken en met elkaar
samenwerken. 'Het OV is à©à©n systeem en zo moet de reiziger het ook ervaren'
meent de bewindsvrouw.

Wensen en doelstellingen
De minister is niet ontevreden over het openbaar vervoer. Zowel het Rijk, als de
decentrale overheden en de bedrijven investeren de komende jaren veel in het OV. Er
gebeurt heel veel de komende jaren. Zo worden alle stations van de grote steden vernieuwd en verbouwd, nieuwe woonlocaties zijn bereikbaar met trein, tram of bus en rijden er in Nederland nauwelijks bussen ouder dan 5 jaar.  Daarnaast zijn er de grote investeringen in het spoor, zoals de HSL-Zuid, de spoorverdubbelingen tussen Utrecht en Amsterdam en lightrailprojecten als de Rijn-Gouwelijn. Ondanks al deze investeringen vindt de minister dat het openbaar vervoer beter kan à©n beter moet. Daarom wil ze afspraken maken met de decentrale overheden en de bedrijven om het OV verbeteren, te beginnen bij het aanbod. Wat haar betreft ligt de nadruk de komende jaren op:
- Het veel beter aansluiten van de dienstregeling van bijvoorbeeld treinen en bussen .
Bussen moeten bijvoorbeeld ook wachten als de trein onverhoopt toch een paar minuten
vertraagd is.
- Het mogelijk maken van hoge frequenties in de Randstad,  op de allerdrukste trajecten naar de vier grote steden.
- Van elke tien treinen moeten er negen op tijd rijden.
- Op het platteland zijn alle voorzieningen (winkels, ziekenhuizen, gemeentehuizen) met het OV bereikbaar. Voor wie achteraf woont, zijn er flexibele vormen van OV, zoals een regiotaxi die je thuis haalt en brengt.
- Het spoor organiseren we zo dat storingen op à©à©n locatie niet meer meteen
betekenen dat het hele land platligt.
- Er moeten veel meer fietsenstallingen en parkeerplaatsen bij de stations komen en veel meer voorzieningen en materieel voor ouderen en gehandicapten.
- De reiziger moet straks àƒÆ’  la minute actuele reisinformatie kunnen krijgen,
bijvoorbeeld via telefoon en internet.

Nota Mobiliteit
Uit de Nota Mobiliteit, gepresenteerd in september, blijkt dat het gebruik van het
openbaar vervoer tot en met 2020 over het geheel stijgt. Dit in tegenstelling tot de
afgelopen jaren. In totaal met 20% in de trein en 10% in het overige OV. In de Randstad is de verwachte reizigersgroei in de spits zelfs hoger: respectievelijk 45% en 20%. Om deze redenen vindt de minister het extra belangrijk dat er mà©à©r kwaliteit
komt à©n meer oog voor de reiziger. Daarom investeert het ministerie de komende
jaren ruim E 50 miljard in het openbaar vervoer. De provincies en de grote steden krijgen tot en met 2020 ruim E miljard voor het stads- en streekvervoer. Al deze acties en investeringen zijn erop gericht om de reiziger een betrouwbare, acceptabele en voorspelbare reis van deur tot deur te bieden. Daarmee passen de OV-plannen van de
minister naadloos in de kerndoelstellingen van de Nota Mobiliteit: Nederland in beweging houden en de economische structuur versterken. Een goed openbaar vervoer is daarvoor cruciaal.

bron:VenW

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular