De pensioenfondsen ABP en PGGM zullen zich in de toekomst onthouden van elke
commerciële activiteit op het gebied van levensloopregelingen. Zij hebben dat
schriftelijk laten weten aan het Verbond van Verzekeraars dat tegen beide pensioenfondsen een kort geding had aangespannen. Het geding dat op 7 februari voor de Utrechtse rechtbank zou dienen is daarmee van de baan.

Het Verbond van Verzekeraars had tot het kort geding besloten, omdat de pensioenfondsen ABP en PGGM zich schuldig maakten aan concurrentievervalsing bij het aanbieden van levensloopregelingen. Via verschillende commerciële uitingen als reclamefolders, websites en door middel van call centers werden de verzekeringsdochters Loyalis (ABP) en Careon (PGGM) door de pensioenfondsen aangeprezen. Volgens de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet Bpf 2000) zijn dergelijke activiteiten voor pensioenfondsen verboden.
Eerder al tikte toezichthouder De Nederlandsche Bank de beide pensioenfondsen op de vingers wegens dit ongeoorloofde gedrag. Zowel ABP als PGGM hebben een fikse boete gekregen wegens hun handelwijze in strijd met de wet.
Onder druk van het dreigende kort geding en de fikse reprimande van DNB hebben ABP en PGGM nu besloten zich verder te onthouden van uitingen of verwijzingen naar hun commerciële dochterondernemingen Loyalis en Careon, zij laten dit over aan het verbond van verzekeraars.
bron:Verbond van Verzekeraars