Per 1 september algemene bouwkundige regels voor kinderdagverblijvenPer 1 september van dit jaar gelden algemene bouwkundige regels voor bestaande en nieuwe kinderdagverblijven. In overleg met de brancheorganisaties is het Bouwbesluit aangepast om te voorkomen dat gemeenten verschillende eisen aan kinderdagverblijven stellen. Het gaat er bijvoorbeeld om aan kinderdagverblijven dezelfde brandveiligheidsregels te stellen als aan andere gebouwen waarin geslapen wordt. Dit schrijft minister Dekker (VROM) in een brief aan gemeenten.

In het Bouwbesluit neemt de minister een uniforme eis voor de breedte van nooddeuren op van 0,85 m. Daarmee sluit zij aan bij het Arbeidsomstandighedenbesluit. De breedte van een vluchtdeur in een kinderdagverblijf zal de minister ook verhogen van 0,60 m naar 0,85 m. Deze breedte komt de veiligheid ten goede doordat 'flessenhalzen' (te weten een gang van 85 cm breed met aansluitend daarop een vluchtdeur van 60 cm) worden voorkomen.

Onderwijs
Een andere belangrijke aanpassing van het Bouwbesluit per 1 september is het schrappen van aparte regels voor schoolgebouwen en gymnastieklokalen voor speciaal onderwijs en basisonderwijs. Deze aparte regels hadden nog te maken met voormalige subsidieregelingen die inmiddels zijn afgeschaft. Voortaan gaan er dan gelijke voorschriften gelden voor alle soorten onderwijs.

Hoogtes
Verder wordt de plafondhoogte voor cafés en restaurants afgestemd op de maatvoering in het Besluit eisen inrichting Drank en Horecawet voor zover het nieuwe horecagelegenheden in bestaande bouwwerken betreft. Dit komt neer op een hoogte van 2,4 m. Hierbij wordt een uitzondering gemaakt voor horecagelegenheden die al voor 1 november 2000 over een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank en Horecawet beschikten.

Met de aanpassingen van het Bouwbesluit is ook een beperkt aantal eisen aangescherpt. Daarbij gaat het om de verhoging van de minimum plafondhoogte voor nieuwe utiliteitsgebouwen. In navolging van die voor woningen gaat deze van 2,4 naar 2,6 m. De vrije doorgangshoogte bij deuren en gangen gaat dan van 2,1 naar 2,3 m. Overigens worden verreweg de meeste utiliteitsgebouwen nu al gebouwd met deze hoogtes.

bron:VROMComments are closed.
%d bloggers liken dit: