Personeel van de grote energiebedrijven wil het grote publiek uitleggen, dat de gedwongen splitsing van bedrijven als NUON, Eneco, Essent en Delta die minister Brinkhorst (D'66) wil doorvoeren, omgerekend minstens EUR 52 per huishouden gaat kosten. Elk jaar weer.Splitsen vergt EUR 100 miljoen aanloopkosten en vervolgens elk jaar EUR 450 miljoen. Iemand moet dat toch betalen, aldus het personeel.

Om dat duidelijk te maken, gaat maandag 23/1 een publiciteitscampagne van start die het personeel zelf heeft betaald. Op alle publieke en commerciële TV zenders zal een TV-spotje zal worden gedraaid; 200.000 posters met  de tekst: 'Doe mee, zeg NEE ! tegen splitsing energiebedrijven' komen door heel Nederland te hangen; in kranten verschijnen advertenties.
Van het grote publiek zal worden gevraagd de boosheid over nieuwe tariefsverhoging van  energie vanwege de peperdure splitsing kenbaar te maken op de website www.splitsingnee.nl Deze website is reeds beschikbaar.Al die reacties zullen aan minister Brinkhorst van Economische Zaken en de Tweede Kamer worden doorgegeven.
Iedere consument kan om te protesteren natuurlijk ook rechtstreeks bellen met de partij in de Tweede Kamer waarop hij heeft gestemd, 070 3182211.
Eerder al hadden de 3 grote vakcentrales in een Brandbrief aan Tweede Kamer en minister Brinkhorst gezegd dat splitsing van de energiebedrijven een heilloze weg is. We zouden de enige zijn in Europa die dit doen; we verzwakken onze bedrijven er mee; buitenlandse energiereuzen als E-on, Electrabel en EdF komen hier de productiebedrijven opkopen; Nederland zal weinig meer te zeggen hebben over zijn eigen energieleverantie en de
energieprijs. Bovendien zullen we rekening moeten houden met een aanzienlijk banenverlies, schattingen lopen op tot 21.000 banen die verloren gaan. Minister Brinkhorst en nieuwkomers op de energiemarkt als Oxxio beweren dat de energieprijs door meer concurrentie omlaag zal gaan. Maar zij hebben daar tot dusverre geen enkel bewijs voor weten te leveren. Het half miljard extra kosten per jaar staat echter wel vast. Evenals de komst van buitenlandse energiereuzen, die niet staan te popelen elkaar dood te concurreren.De vakcentrales  zien dan ook meer in het sterk houden en uitbouwen van onze energiebedrijven, zodat deze een miljardenprogramma kunnen starten om schonere energie op veel grotere schaal toe te passen (windmolens; bio-energie; waterstof etc.etc.). Goed voor de werkgelegenheid. De 4 grote energiebedrijven zijn daartoe bereid. Minister Brinkhorst die veel kritiek op zijn hele energiebeleid krijgt, doet echter of zijn neus bloedt. De Kamer bespreekt op 13 februari het wetsvoorstel tot splitsing. Politiek is de stand nu zo, dat de PvdA vóór splitsing is en dus als oppositiepartij verrassend genoeg met regeringspartij VVD samen de doorslag zou geven. Onbegrijpelijk, vindt het
personeel van de energiebedrijven. Want niet alleen de consument wordt de dupe van aanzienlijke prijsstijgingen als de kosten  van splitsing op de burger zullen worden afgewenteld; er gaan ook vele duizenden banen verloren. 'Daar zou een partij als de PvdA toch gevoelig voor moeten zijn', zegt Jan de Jong, voorzitter van het actiecomité.
Hij werkt zelf bij Essent in Arnhem. 'Dus de kiezers moeten het Wouter Bos en zijn collega's dan maar aan het verstand brengen dat de mensen nog hogere energieprijzen en een fors verlies aan werkgelegenheid gewoon niet pikken!'.
De grootste regeringspartij het CDA is overigens tégen splitsing. De coalitie kraakt ook hier. Het CDA is zeer beducht voor de miljardenclaims die uit de VS dreigen van Amerikaanse beleggers in onze centrales en netwerken. Hun zekerheden verdwijnen door splitsing en uitverkoop. Dat leidt tot claims. De minister heeft afgelopen week in een verslag aan de Kamer moeten erkennen dat alleen al Essent ruim EUR 1 miljard aan
schadeclaims boven het hoofd hangt bij splitsing. Bij de andere grote bedrijven is dat verhoudingsgewijs van een vergelijkbare ordegrootte. Als de bedrijven hier al niet aan kapot gaan, dan zullen op zijn minst de kosten van nieuwe leningen om aan de claims te voldoen op de consument moeten worden verhaald. Dus nog weer bovenop de hoge kosten van splitsing. Het bijzondere van deze campagne is dat ze publieksvriendelijk is. Een deel van het
personeel zou het liefst Nederland beetje bij beetje willen lamleggen   - te beginnen rond het Binnenhof -  nu de politiek de energiesector in de uitverkoop doet aan grote buitenlandse energiebedrijven en de werkgelegenheid in het gedrang komt. De gezamenlijke ondernemingsraden - verenigd in het Landelijk Medezeggenschapsplatform Energiedistributie-bedrijven LME - hebben de medewerkers tot nu toe echter in de hand weten te houden.

Uniek is ook dat de  medewerkers van de 4 grootste energiebedrijven Eneco, Essent, Nuon en Delta zelf lappen voor deze  publiekscampagne tegen de splitsing van hun bedrijven. Zij vrezen kritiek van politiek en publiek als de (bazen van de) energiebedrijven de campagne zouden financieren. Van elk personeelslid  wordt nu een bijdrage van ten minste EUR 10,- gevraagd. De inzamelingsactie wordt centraal geleid vanuit het actiecentrum van de medewerkers bij Essent in Arnhem en loopt voorspoedig, zodat het spotje niet alleen op de commerciële zenders, maar ook bij de publieke omroep kan worden vertoond.
bron:Essent