Deze week bezocht de Antilliaanse minister-president mw De Jongh-Elhage samen met ministers van Justitie Dick en van Financiën De Lannooy Nederland voor overleg over het Plan Veiligheid Nederlandse Antillen.Tijdens een ontmoeting met minister Pechtold gaf de Antilliaanse minister-president mw De Jongh-Elhage aan optimistisch te zijn over de voortgang van het staatkundige veranderingsproces op de Nederlandse Antillen.

Daarvoor is wel nodig dat Curaçao en Sint Maarten op korte termijn het Nederlandse voorstel zoals neergelegd in het memo Partners in het Koninkrijk zullen ondersteunen. De Nederlandse regering wacht de ontwikkelingen af. Nadat alle partijen hebben ingestemd met Partners in het Koninkrijk kunnen uitspraken worden gedaan over de termijn waarop de voorstellen zullen worden
bekrachtigd in een Ronde Tafel Conferentie.
 
bron:BZK