Akzo Nobel en Solvay hebben een schikking getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie vanwege hun betrokkenheid bij illegale prijsafspraken op het gebied van waterstofperoxide en natriumperboraat. Akzo betaalt 32 miljoen dollar boete, Solvay betaalt 40,9 miljoen.

In een persbericht noemt Akzo het “een belangrijke stap om de in het verleden gemaakte fouten op kartelgebied achter zich te laten.” Solvay van haar kant “veroordeelt de onwettige kartels en verbindt zich tot een gezonde mededinging die uitsluitend steunt op concurrentiekracht, innovatie en de kwaliteit van producten en diensten.”

De Amerikaanse zaak speelde tussen 1998 en 2001. Justitie heeft laten doorschemeren dat nog meer bedrijven een aanklacht kunnen verwachten.
Het is de zoveelste kartelzaak waar Akzo Nobel bij betrokken blijkt te zijn geweest. Zo loopt in Brussel eveneens een procedure rond een waterstofperoxidekartel, waar Akzo, Solvay en een stuk of zestien andere bedrijven in zaten. Vorig jaar kreeg Akzo een boete van 84,38 miljoen euro wegens deelname aan een monochloorazijnzuurkartel. En eind 2003 bleek het bedrijf te hebben meegedaan aan prijsafspraken rond organische peroxiden.
De laatste jaren probeert de nieuwe topman Hans Wijers echter schoon schip te maken. Hij heeft het organische-peroxidenkartel indertijd zelf in Brussel aangegeven, en vermoed wordt dat het ook bij het Europese waterstofperoxidekartel zo is gegaan. Bijkomend voordeel is dat Brussel in principe de boete van de klikspaan kwijtscheldt. Voor de zekerheid houdt Akzo een voorziening van zo'n 200 miljoen euro achter de hand.
bron:AKZO