Het betalen voor mantelzorg gaat nauwelijks ten koste van vrijwillig verleende mantelzorg. Dat is de conclusie van een onderzoeksrapport van het Instituut Sociale Wetenschappen (ITS). Staatssecretaris Ross vreesde dat de spontane, vrijwillige mantelzorg zou afnemen nu cliënten met een persoonsgebonden budget hun mantelzorgers kunnen uitbetalen voor hun zorg.

Uit het ITS-onderzoek blijkt echter dat zeventig procent van de betaalde mantelzorgers ook zà³nder betaling doorgaan met verzorging van hun naasten. Deze uitkomst stelt de staatssecretaris gerust. Ross ziet dan ook geen reden het beleid te wijzigen en zegt dat het pgb inzetbaar blijft voor het inkopen van AWBZ-zorg bij de mantelzorger.

Overbelasting voorkomen
Bijna veertig procent van het totaalbudget van pgb's wordt betaald aan mantelzorgers. Met het honorarium kunnen mantelzorgers zich veroorloven om minder te werken om zich in te zetten als zorgverlener. Dat voorkomt overbelasting van de mantelzorger. Dankzij mantelzorg kan een deel van de budgethouders langer zelfstandig blijven wonen of in gezinsverband thuis opgroeien.

Versterking van positie mantelzorger
Het kabinet ziet mantelzorg als het cement van de samenleving en heeft eerder al extra geld beschikbaar gesteld. De positie van de mantelzorger wordt versterkt met de komst van de voorgenomen Wet maatschappelijke ondersteuning: de Wmo verankert de ondersteuning van mantelzorgers in de wet. Een andere maatregel is dat het Centrum Indicatiestelling Zorg de mantelzorgers voortaan niet alleen betrekt bij de indicatiestelling, maar ook hun behoefte aan ondersteuning bij de indicering meeneemt. Het gaat dan bijvoorbeeld om vervanging als de mantelzorger er even tussenuit wilt (respijtzorg).

bron:VWS