Philips is volgens de Nederlandse beroepsbevolking nog steeds de meest favoriete werkgever van Nederland, gevolgd door de Shell en de Politie. Verder blijkt dat de bancaire sector sterk aan populariteit wint. Het Rijk verliest daarentegen sterk aan populariteit. Dit blijkt uit het continu Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek van Intelligence Group dat onder 6.985 personen is gehouden tussen januari en mei 2005. De uitkomsten zijn representatief voor de Nederlandse beroepsbevolking.

Top 10 Meest Favoriete Werkgevers van Nederland:

Ten opzichte van 2004 is er in de eerste 5 maanden van 2005 weinig veranderd in de samenstelling van de top 10. De eerste vier plekken zijn hetzelfde gebleven, namelijk Philips gevolgd door Shell, de Politie en ABN AMRO. Een sterke stijger is de Rabobank die twee plaatsen heeft weten te winnen in de top 10. Microsoft is op de 10de plaats een nieuwkomer in de top 10. Deze plek is ten koste gegaan van Het Rijk, die in 2004 nog op een 6de plaats stond.
Verder valt op dat de populariteit, in absolute zin, van nagenoeg alle top 10 werkgevers is gestegen in de eerste 5 maanden van 2005 ten opzichte van 2004. Hierdoor is de afstand naar de andere werkgevers vergroot.

Meest Favoriete Werkgevers van Nederland

Eerste 5 maanden Totaal 2004
van 2005
Ranking Ranking
Philips 1 1
Shell 2 2
Politie 3 3
ABN AMRO 4 4
Rabobank 5 7
KLM 6 5
KPN 7 8
ING 8 9
Unilever 9 10
Microsoft 10 16

Bancaire sector timmert hard aan de weg

Opvallend is dat de populariteit van alle banken, zowel in relatieve als absolute zin, (sterk) is gestegen ten opzichte van 2004. Binnen de top 10 hebben Rabobank en ING plaatsen gewonnen en is het verschil tussen ABN AMRO en de Politie kleiner geworden. Verder valt op dat de Postbank is gestegen van plaats 45 naar 24 en dat Fortis als nieuwkomer in de top 50 op de 21ste plaats is binnengekomen. Een verklaring voor deze stijging in populariteit is mogelijke gelegen in de grote aanwezigheid in de media.

Opvallende stijgers en nieuwkomers

Ten opzichte van 2004 zijn een aantal werkgevers in populariteit gestegen. Opvallende stijgers zijn Rabobank, Belastingdienst, Marine, Postbank en Hewlett Packard. Opvallend is dat defensie (en al haar verschillende disciplines) gestegen is in populariteit. De stijging van de Marine is geheel te wijten aan de populariteit onder mannen, ondanks dat de Marine dit jaar een campagne is begonnen voor het werven van vrouwen, www.ellenbijdemarine.nl.

Opvallende nieuwkomers binnen de top 50 zijn Getronics PinkRoccade, Fortis, AIVD, BAM, Sociale dienst en Nationale Nederlanden. Dat Getronics PinkRoccade op de 15de plaats binnenkomt, toont aan dat campagne voeren zeer effectief kan zijn.

bron:Intellegence group