In LUXE, de kunst van het Franse boek toont de Koninklijke Bibliotheek (KB) exclusieve boeken waarin de bijzondere samenwerking van auteurs, kunstenaars en uitgevers in Frankrijk tot uiting komt. Voor de expositie is een keuze gemaakt uit de Koopman Collectie van de KB. Tot 20 oktober kunnen bezoekers zich vergapen aan persoonlijke opdrachten van Jean Cocteau en Cà©line, een handschrift van Colette, luxe uitgaven van Blaise Cendrars met litho's van Fernand Là©ger en befaamde kunstenaarsboeken van Henri Matisse en Pablo Picasso. De nieuwe tentoonstelling bij De Verdieping van Nederland is zeven dagen per week geopend en gratis toegankelijk.

Koopman Collectie
Aanleiding voor de tentoonstelling was de wens van de KB om de Koopman Collectie voor een breder publiek toegankelijk te maken. Deze collectie is een unieke verzameling Franse 20ste-eeuwse literatuur in bijzondere edities. Louis Koopman (1887 - 1968), hartstochtelijk verzamelaar van de contemporaine Franse bellettrie, droeg zijn collectie op aan de nagedachtenis van zijn vroeg gestorven geliefde, Anny Antoine en liet deze na aan de KB. De collectie, bestaande uit meer dan 8.000 boeken met complete verzamelingen van bijvoorbeeld Gide, Valà©ry en Cà©line, wordt nog steeds aangevuld.

www.kb.nl/koopman
Bij de presentatie ervan omschreef Philip Freriks de Koopman Collectie liefdevol als een 'schone slaapster' die nu wakker is gekust. De collectie is nu zichtbaar voor het grote publiek; naast de tijdelijke, fysieke tentoonstelling heeft de KB een permanente webexpositie gelanceerd, www.kb.nl/koopman. Veel van de bijzondere boeken uit de Koopman Collectie zijn te zien in de animaties op de website waarvoor Philip Freriks en Chazia Mourali hun stem leenden. De webexpositie geeft toegang tot uitvoerige en geïllustreerde beschrijvingen van een ruime selectie van kunstenaarsboeken, opdrachtexemplaren en luxe edities.

Koopman Prijs voor Boekbanden.
Aan de tentoonstelling LUXE, de kunst van het Franse boek is een wedstrijd voor Nederlandse boekbinders gekoppeld, de Koopman Prijs voor Boekbanden. De 31 ingezonden boekbanden zijn te zien in de tentoonstelling en bezoekers kunnen hun stem uitbrengen op hun favoriete exemplaar. De publieksprijs wordt na afloop van de expositie uitgereikt.

LUXE, de kunst van het Franse boek is een tijdelijke tentoonstelling bij De Verdieping van Nederland, de gezamenlijke tentoonstelling van de KB en het Nationaal Archief. De tentoonstelling is zeven dagen per week open en de toegang is gratis.

bron:Koninklijke Bibliotheek