Prof. mr. Pieter van Vollenhoven en de Belgische Minister van Staat, dr. Herman de Croo, nemen op vrijdag 2 december in het Provinciehuis van Noord-Brabant in 's-Hertogenbosch de BeNeLux-Europa-prijzen 2005 in ontvangst. Deze prijzen worden jaarlijks toegekend door de Stichting BeNeLux Universitair Centrum (B.U.C.) en de BeneLux-Europa-Kring aan personen of instellingen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt op het brede terrein van wetenschap, cultuur en humaniteit in de context van de Benelux en het Verenigd Europa.

Prof. mr. Van Vollenhoven heeft in zijn functies op het gebied van verkeers- en transportveiligheid en als voorzitter voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid altijd nauw samengewerkt met zijn Belgische tegenvoeter, dr. Herman de Croo, die onder meer het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid oprichtte en verbonden was aan diverse commissies op het gebied van transportveiligheid in Europa. Tijdens de bijeenkomst zullen Prins Charles-Louis de Merode, raadsheer van het B.U.C. en prof. dr. Anton van der Geld, president-oprichter van het B.U.C., de toekenning van de prijzen nader toelichten.

De Stichting B.U.C. is in 1988 opgericht ter bevordering van de wetenschappelijke en culturele samenwerking tussen België, Nederland en Luxemburg. Het bevorderen van wetenschappelijke samenwerking richt zich met name op het geven van onderwijs en vorming van professionals of het bemiddelen daarbij. Het Studium Generale van het B.U.C. concentreert zich op de cultuur van de Nederlandse taalgebieden en op de multiculturele Benelux in Europees perspectief. De stichting tracht de communicatie en interdisciplinaire samenwerking te bevorderen tussen professionals in mensbegeleidende en leidinggevende functies.

bron:RVD