De leiding van de Protestantse Kerk in Nederland heeft in boodschappen aan de Middle East Council of Churches (MECC) en aan Nes Ammim haar diepe bezorgdheid uitgesproken over het lijden als gevolg van de vijandelijkheden in Libanon, in de Palestijnse gebieden en in Israël.

De scriba van de Protestantse Kerk, Bas Plaisier, schrijft in brieven aan het bestuur en de vrijwilligers van de christelijke nederzetting Nes Ammim in Noord-Israël over de bittere ervaring te worden overvallen door oorlogsgeweld en onveiligheid, waar Nes Ammim juist dagelijks ijvert in dienst van de vrede.

Aan de secretaris-generaal van de Raad van Kerken in het Midden-Oosten schrijft hij over het medeleven met en de zorg over het door de vijandelijkheden veroorzaakte menselijk lijden. "In deze donkere dagen willen we onze gevoelens van solidariteit en broederschap tot uitdrukking brengen, als broeders en zusters in Christus", aldus de boodschap.

De Protestantse Kerk in Nederland zegt te bidden dat de regeringen wegen zullen vinden die leiden naar een duurzame vrede zonder gebruik van geweld. De kerk wenst de MECC toe dat hij door de Heilige Geest een gemeenschap van hoop en vrede zal zijn. De partners in Israël wordt toegewenst de hoop op "shalom" niet te verliezen, maar daaraan te blijven werken op hun bijzondere plaats.

Bron: PKN