De kleine synode van de Protestantse Kerk heeft vrijdag 15 juni ingestemd met voorzieningen voor de hersteld hervormde gemeenten in Abbenbroek, Achterberg, Elspeet en Harskamp.  De leden van deze gemeenten waren na de vorming van de Protestantse Kerk niet bereid om lid te blijven van de verenigde kerk en hebben nieuwe gemeenten gevormd binnen de Hersteld Hervormde Kerk.

De vastgestelde voorzieningen zijn bedoeld om er een bijdrage aan te leveren dat deze gemeenten buiten de de Protestantse Kerk in Nederland een kerkelijke leven kunnen opbouwen. De voorzieningen waren mogelijk nadat de betrokken herstelde gemeenten medewerking gaven aan het ontvlechten van de ledenbestanden. Zo werd in deze plaatsen duidelijk wie bij de hersteld hervormden willen horen en wie in de Protestantse Kerk in Nederland willen blijven.

Abbenbroek
In Abbenbroek zijn bijna alle leden van de hervormde gemeente overgegaan naar de hersteld hervormde gemeente. Om die reden is het historische kerkgebouw onder enkele voorwaarden toegewezen aan de herstelden. Voorwaarde is bijvoorbeeld dat leden van de Protestantse Kerk in Abbenbroek de kerk tegen een redelijke vergoeding mogen gebruiken voor trouw- en rouwdiensten. Ook alle overige bezittingen zullen aan de hersteld hervormde gemeente worden overgedragen.

Achterberg
In Achterberg is ongeveer 1/3 van de hervormde gemeenteleden na de vorming van de Protestantse Kerk overgegaan naar de hersteld hervormde gemeente. De meerderheid behoort tot de hervormde gemeente in de Protestantse Kerk. Aan de herstelde gemeente is onder meer diakonaal vermogen overgedragen.

Elspeet
In Elspeet is een kleine meerderheid van de hervormde gemeenteleden na de vorming van de Protestantse Kerk overgegaan naar de hersteld hervormde gemeente. De overige leden blijven tot de hervormde gemeente behoren. De oorspronkelijk gemeente beschikte over één kerkgebouw en twee pastorieën. Een van deze pastoriën wordt nu overgedragen aan de hersteld hervormde gemeente. Ook stelt de voorziening de herstelden in de gelegenheid tot het medegebruik van de Dorpskerk. Daarnaast draagt de hervormde gemeente vermogen over aan de hersteld hervormde gemeente.

Harskamp
In Harskamp is ongeveer 1/3 van de hervormde gemeenteleden na de vorming van de Protestantse Kerk overgegaan naar de Hersteld Hervormde Kerk. De meerderheid behoort tot de hervormde gemeente in de Protestantse Kerk. Beide gemeenten maken in goed overleg gebruik van de kerk en het verenigingsgebouw. Omdat de financiële middelen van de hervormde gemeente in de Protestantse Kerk beperkt zijn, bleek het niet mogelijk vermogensdelen over te dragen aan de hersteld hervormde gemeente. Om de herstelden tegemoet te komen, is de vergoeding die zij betalen voor het gebruik van kerk en verenigingsgebouw verlaagd.

Katwijk
Naast de genoemde voorzieningen sprak de Kleine Synode op 15 juni ook over de situatie van de hersteld hervormde gemeente in Katwijk. De Commissie van Bijzondere Zorg (CBZ) heeft gepoogd een voorziening te treffen voor de hersteld hervormde gemeente. Tot twee keer toe zijn gesprekken daarover met de kerkenraad van de herstelde gemeente op niets uitgelopen, omdat de kerkenraad de CBZ als zodanig niet erkende en daarnaast allerlei formaliteiten aanvoerde.

Tijdens de Synode berichtte ds. G.J. Wisgerhof, voorzitter van de CBZ, dat aan de kerkenraad van de hersteld hervormde gemeente Katwijk per brief is meegedeeld dat CBZ om die reden geen mogelijkheden ziet om voor hen een voorziening te treffen. Volgens synodepreses ds. J.-G. Heetderks mag de synode hieruit concluderen dat de taak van de Commissie van Bijzondere Zorg in Katwijk derhalve geëindigd is. "Als een kerkenraad niet wil praten, als men niet wil vertellen welke leden bij de hersteld hervormde gemeente behoren, dan kunnen we niet anders dan concluderen dan er geen belangstelling is voor een voorziening."

Bron: PKN