Plaatsing foto Adolf Hitler op website onrechtmatig



De rechtbank te Rotterdam heeft in kort geding geoordeeld dat het plaatsen van fotoâs van Adolf Hitler op een website waarop wordt geageerd tegen de herstructureringsplannen in Nieuw Crooswijk, onrechtmatig is jegens onder meer de Gemeente en het Woningbedrijf Rotterdam.De herstructureringsplannen behelzen onder andere vervanging van 85% van de woningen in Nieuw Crooswijk door nieuwbouw.

Volgens de rechtbank suggereert de gedaagde met het plaatsen van de foto's dat er een verband bestaat tussen (het gedachtegoed en gedragingen van) Adolf Hitler c.q. Nazi-Duitsland en de gemeente c.s. Het leggen of suggereren van een dergelijk verband is kwetsend en onnodig grievend .

Daarnaast speelt de omstandigheid dat gedaagde ook zonder de plaatsing van deze fotoâs zeer wel zijn mening over het door eiseressen gevoerde beleid kan uiten een grote rol in de belangenafweging. Zowel uit de teksten op zijn website als uit hetgeen hij ter zitting naar voren heeft gebracht is gebleken dat zijn vrijheid om zich te kunnen uiten over de door hem gesignaleerde misstanden op geen enkele wijze in het gedrang is.

De gedaagde moet het materiaal verwijderen en wordt veroordeeld in de kosten van het geding.

bron:Rechtbank Rotterdam



Comments are closed.
%d bloggers liken dit: