De Plantenziektenkundige Dienst (PD) van het ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit heeft in de buurt van het Limburgse Maastricht Aachen Airport op 17 augustus de zogenoemde maïswortelkever (Diabrotica virgifera virgifera)
aangetroffen. De maïswortelkever is bijzonder schadelijk voor maïs.

De kever moet op grond van Europese regelgeving bestreden worden om te voorkomen dat de kever zich permanent in Europa vestigt. Daarom treft de PD in en om het getroffen gebied bijzondere maatregelen. De maatregelen worden op 20 augustus van kracht. De PD heeft inmiddels de maïstelers in het gebied ingelicht. De getroffen particulieren met maïs in hun (volks-)tuin worden zeer binnenkort ingelicht door middel van folders en artikelen in huis-aan-huisbladen.

Maïstelers in het kerngebied, een gebied met een straal van 1 km rond het besmette
perceel, mogen tot 1 oktober hun maïs niet oogsten en moeten op aanwijzingen van de PD hun maïs met een gewasbeschermingsmiddel behandelen. In de veiligheidszone, een gebied met een straal van 4 km rond het aangewezen kerngebied, worden vallen opgehangen en moeten telers teeltwisseling toepassen. Dit betekent dat maïsteelt niet twee jaar achter elkaar op hetzelfde stuk grond mag plaatsvinden. In de bufferzone, een gebied van 5 tot 50 km vanaf de grens van het aangewezen kerngebied, hangt de PD gedurende twee jaar vallen op die regelmatig worden gecontroleerd en vervangen. Indien er niet meer kevers worden gevonden, gelden bovengenoemde maatregelen en ingestelde gebieden voor drie jaar: er mogen namelijk gedurende twee jaar geen maïswortelkevers meer in het gebied gevonden worden. De PD zal op korte termijn de afbakening van het kerngebied en de veiligheidszone bekend maken en de betrokken telers informeren.

De maïswortelkever werd in Nederland voor het eerst gevonden in augustus 2003 bij
controles in Aalsmeer. Sindsdien zijn bovengenoemde maatregelen daar al van kracht. Daarna zijn er geen vondsten meer gedaan. Gezien de plek van de vondst, namelijk dichtbij Schiphol, werd aangenomen dat de maïswortelkever in Nederland terecht was gekomen via transporten, dus niet via natuurlijke verspreiding. In Frankrijk en België deden zich in 2003 echter ook vondsten van maïswortelkever voor. Sinds die tijd is de PD extra waakzaam. Bovendien hangt de PD al sinds 1997 in gebieden waar veel maïs wordt geteeld vallen op en controleert deze regelmatig. In à©à©n van deze vallen is de maïswortelkever bij Maastricht Aachen Airport aangetroffen.

De larve van de maïswortelkever vreet aan de wortels van de maïsplant die daardoor slecht groeit en omvalt. Dit leidt tot minder opbrengst en een slecht oogstbaar
product. Op maïspercelen in gebieden buiten Nederland zijn opbrengstverliezen tot
90% waargenomen. De maïswortelkever komt van oorsprong uit Mexico en de Verenigde
Staten. Naast natuurlijke verspreiding vanuit besmette gebieden kan de
maïswortelkever zich ook passief verspreiden via transport, zoals bijvoorbeeld via
vliegtuigen en vrachtwagens. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs transport van
maïsproducten te zijn. In 1992 is de kever voor het eerst in Europa gevonden rond
het vliegveld in Belgrado. Sindsdien heeft de maïswortelkever zich verder verspreid binnen Servië en naar de omringende landen, zoals Kroatië, Hongarije,
Roemenië en Oostenrijk. Ook zijn vondsten gedaan in Italië, Zwitserland,Frankrijk, Groot-Brittannië en België.

In Nederland wordt circa 248.600 ha maïs verbouwd, waarvan 217.000 ha. snijmaïs,
24.500 ha. korrelmaïs en 7.100 ha. corn cob mix. Van de totale maïsoogst wordt
80% gebruikt als veevoeder.

bron:LNV