MKB-Nederland wil dat zelfstandig onderneemsters tijdens hun zwangerschapsverlof een basisuitkering krijgen van de overheid. Naar schatting gaat het om zo'n vijfduizend vrouwen per jaar. De hoogte van de uitkering zal op minimumniveau liggen.

De voormalige Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ) voorzag wel in een dergelijke uitkering, onder voorwaarden. De WAZ is vorig jaar mede op aandringen van MKB-Nederland afgeschaft. Ondernemers kunnen zich nu - vaak tegen betere condities - particulier verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Volgens cijfers van het Verbond van Verzekeraars hebben driehonderdduizend zelfstandigen dit inmiddels ook gedaan.

Het inkomensrisico bij zwangerschap is echter in vrijwel alle gevallen niet gedekt. Er zijn wel mogelijkheden om dit op te nemen in een uitgebreidere ziekte- of arbeidsongeschiktheidspolis, maar meestal geldt dan een wachttijd van een jaar.

Veel van de zwangere zelfstandigen zijn jonge starters. In de eerste jaren van hun ondernemerschap hebben zij geen behoefte aan of middelen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Evenmin hebben ze voldoende jaren gewerkt om zelf te sparen om de verlofperiode te overbruggen.

bron:MKB