De politie waarschuwt inwoners van Dordrecht en omgeving voor poging tot oplichting via Engelstalige op naam gestelde brieven. Op 1 september werden bij Bureau Nassauweg al twee brieven binnen gebracht ondertekend door de heer Kung Fung.

Deze stelt dat er zogenaamde ´slapende investeringsfondsen' in Azië zouden zijn, die vervallen omdat de investeerder dood is en geen familie zou hebben. De vraag is vervolgens of de geadresseerde contact op wil nemen als hij/zij geïnteresseerd is in het mede verwerven van (een deel van) het vrijgevallen fonds. Daartoe zouden dan naam, adres en dergelijke doorgegeven moeten worden. De politie onderzoekt de brieven. Mails van deze strekking worden overigens regelmatig willekeurig over het internet verspreid. Het heeft in het verleden een aantal zakenmensen veel geld gekost.

bron:Politie Zuid-Holland-Zuid