In de nacht van vrijdag 2 op zaterdag 3 juni wordt er weer Luilak ‘gevierd’. Het is van oudsher een kwajongensfeest waarbij de jeugd vroeg uit bed gaat om langslapers wakker te maken. Maar jongeren plegen tegenwoordig ook ernstige vormen van balda-digheid of vernieling. De politie wil met name ouders wijzen op hun verantwoordelijk-heid. Want wanneer ouders door de politie worden aangesproken op de vernielzucht van hun kinderen reageren ze soms verbaasd met de mededeling: ‘Ja maar het is toch luilak?’.

De Luilakviering is geen vrijbrief voor het plegen van vernielingen. Sommige ouders verlenen hun kinderen toestemming om er aan mee te doen. Ze zijn soms verbaasd wanneer de politie hen meldt dat hun kind is opgepakt wegens het plegen van vernielingen. Het smeren met zeep, zoals de kleinste deelnemers ‘onschuldig’ doen, is al een overtreding (baldadigheid). Smeren of gooien van boter of eieren op gevels is een misdrijf (vernieling) aangezien er voor het reinigen soms professionele apparatuur nodig is. Gebruik van purschuim of secondenlijm steekt ook de kop op. Wanneer een slot of automaat met iets dergelijks wordt dichtgesmeerd levert dat honderden euro’s schade op.
Veel vernielingen gepleegd
Op verschillende plaatsen in de regio Noord-Holland Noord zijn er vorig jaar wederom vernielingen gepleegd en brandjes gesticht. Ook werden ramen en deuren van woningen en auto’s beklad met allerlei materialen. De samenleving pikt dit soort vormen van ‘vermaak’ niet meer. Bewoners proberen hun eigendommen te beschermen en hebben veel last van de baldadigheid van sommige jeugdigen. De politie zet extra agenten in om te surveilleren in gebieden waar dat nodig blijkt te zijn.  De politie treedt waar mogelijk op maar zij doet ook een beroep op ouders en verzorgers om hun kinderen te begeleiden en zeker niet alleen met materialen de straat op te laten gaan. Op die manier kan de luilakviering voor iedereen weer het feest worden zoals het oorspronkelijk bedoeld was: langslapers wakker maken!
 
bron:Politie Noord Holland Noord