Op donderdag 3 november ondertekenden de Politie Flevoland, Symfora groep locatie De Meregaard en Meerkanten een convenant waarin afspraken zijn gemaakt over de hulpverlening aan mensen met psychische problemen die overtredingen begaan, overlast geven of aangeven hulpverlening nodig te hebben. De belangrijkste afspraken betreffen verbetering van de crisisinterventie en van de communicatie tussen de politie en de genoemde GGz-instellingen in Flevoland.

Het convenant is een regionale uitwerking van de afspraken die in januari 2003 zijn gemaakt tussen GGZ Nederland en de Raad van Hoofdcommissarissen. Aanleiding voor het maken van landelijke afspraken was de onduidelijkheid over de taken van politie en geestelijke gezondheidszorg bij mensen met psychische problemen en/of verslavingsproblemen die de openbare orde verstoren of (gevoelens van) onveiligheid veroorzaken. Het doel is om deze mensen zo snel mogelijk de juiste hulp op de juiste plek te bieden en zo kort mogelijk in een politiecel te laten verblijven.

De samenwerkende organisaties in dit convenant zijn Politie Flevoland, de Symfora groep locatie De Meregaard en de crisisdienst van Meerkanten GGz.

Crisisinterventie

In dit convenant zijn duidelijke werkafspraken gemaakt over bijvoorbeeld de aanrijdtijden van een crisisdienst naar het politiebureau en de procedure bij gedwongen opnames. Daarnaast is nogmaals bevestigd dat de politie via de GGD-arts een beroep kan doen op de crisisdienst van De Meregaard of Meerkanten, of rechtstreeks advies kan vragen aan de crisisdienst. De verblijfplaats van de persoon bepaalt de keuze voor de crisisdienst van De Meregaard of van Meerkanten (locatie Meerzicht). 
 
bron:Politie Flevoland