De voorzitter van de Raad van Hoofdcommissarissen Aad Meijboom en voorzitter NOC NSF Erica Terpstra ondertekenden woensdagmiddag 24 mei 2006 op Papendal een samenwerkingsovereenkomst. De politie gaat zich inzetten als werkgever voor topsporters met een Olympische status, NOC NSF ondersteunt de politie de komende jaren bij het verbreden van de sport en gezondheidscultuur.Schaatsster Marieke Wijsman (korps Friesland) en baanwielrenner Teun Mulder (Noord- en Oost-Gelderland) zijn de eerste atleten die onder de nieuwe condities een baan vinden bij de politie. Beide sporters krijgen een voltijds arbeidscontract waarbinnen ruimte is gecreëerd voor trainings- en wedstrijdprogramma's. Ook na de actieve carrière als topsporter biedt de politie een duurzaam loopbaanperspectief. De sporters moeten uiteraard aan alle reguliere toelatings- en screeningseisen voldoen voor een baan bij de politie.

Het promoten en faciliteren van sport- en gezondheidsprogramma's neemt bij de politie reeds een volwassen plaats in. Naast het vergroten van de deelname aan gezondheidsmetingen verrichten vrijwel alle korpsen extra inspanningen op het gebied van gezonde leefstijl en sport. Dit komt enerzijds voort uit het succesvolle ziekteverzuimbeleid bij de politie anderzijds vormt het de opmaat voor de in 2009 verplichte fitheidstest voor agenten. De expertise van NOC NSF op het terrein van sport en gezondheid zal de komende jaren worden ingezet om het beleid van de politie op dit terrein verder kracht bij te zetten. De politie en NOC NSF troffen elkaar incidenteel al op het gebied van veiligheid rond o.a. grote sportmanifestaties. Met deze overeenkomst wordt het startsein gegeven voor een langdurige relatie op het gebied van sport, arbeidsfaciliteiten en veiligheid.
bron:NPI