Waar volgens een eerder verschenen rapport, bij het niet voldoen aan schietvaardigheid, agenten bij enkele regiokorpsen gewoon dienst blijven doen, heeft Politie Flevoland dit wel goed geregeld.

Jaarlijks zijn er enkele tientallen politiemensen die niet aan de schiettoets voldoen. Voornamelijk komt dit door afwezigheid bij ziekte waardoor de toetsdatum wordt overschreden. Agenten die niet tijdig voldoen aan de eis, leveren hun wapen dan ook direct in bij hun afdelingschef. Het wapen wordt daarna overgebracht naar het centrum voor Integrale Beroepsvaardigheidstraining. Daar worden deze agenten zo snel mogelijk getoetst en kunnen zij weer dienst gaan doen op straat en in uniform.

Het hele kleine aantal agenten waarbij de schietvaardigheid tekort schiet, wordt met extra lessen bijgeschoold tot het vereiste niveau. Politie Flevoland registreert deze gevallen conform de eisen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 
bron:Politie Flevoland