De Unit Multi-etnisch Politiewerk (MEP) van Politie Haaglanden met het project eergerelateerd geweld is de eerste winnaar van de Mr. Gonsalvesprijs, de nationale innovatieprijs voor rechtshandhaving. Dit is op maandag 5 december op een feestelijke bijeenkomst in Den Haag bekendgemaakt. Korpschef Gerard Bouman toonde zich 'apetrots' over het binnenhalen van de Mr. Gonsalvesprijs.

"Hartstikke goed voor het korps, hartstikke leuk voor de mensen die het doen. Ik ervaar het echt als een beloning voor uitstekende prestatie die is geleverd. We hebben binnen Haaglanden met de Unit Multi-etnisch Politiewerk en het enorme netwerk dat sindsdien is opgebouwd iets neergezet dat navolging verdient elders in het land." Bouman verwacht dat dit er ook gaat komen. "De verwachting is dat de coà¶rdinerende rol binnen politie Nederland naar ons toe komt. Wij hebben de expertise, nu nog de capaciteit om de rest van het land te ondersteunen. Je kunt het beter concentreren dan over het hele land uitsmeren. Dat werkt niet. Geloof me, dat expertisecentrum gaan we gewoon binnenhalen".

De jury van de Mr. Gonsalvesprijs, voorgezeten door mr. A.W.H. Docters van Leeuwen, prees ´de actualiteit van de problematiek, het unieke karakter van deze aanpak, de concrete werkwijzen, de betrokkenheid van allochtone groepen en de geboekte resultaten' van het project eergerelateerd geweld van de de Unit MEP.
Korpschef mr. G.L. Bouman en coà¶rdinator W. Timmer kregen uit handen van minister Donner (Justitie) een sculptuur dat speciaal voor de Mr. Gonsalvesprijs is vervaardigd door de Amsterdamse kunstenares Hannah van Munster.
Voor de eerste Mr. Gonsalvesprijs waren drie projecten op het gebied van de rechtshandhaving genomineerd: het Valorproject van de Hoenderloogroep, het ASO-project in Rotterdam en de Haaglandse Unit MEP. Alle drie de projecten leveren een vernieuwende bijdrage aan de rechtshandhaving, zo concludeerde de jury. De Unit MEP stak er met kop en schouders bovenuit aldus de jury.

De voorzitter van het curatorium van de Mr. Gonsalvesprijs, drs. W.J. Deetman,burgemeester van Den Haag en korpsbeheerder van het politiekorps Haaglanden, over de belangrijkste toegevoegde waarde van de prijs: "Met deze prijs willen we tot uitdrukking brengen en stimuleren dat het de moeite waard is om nieuwe dingen te ondernemen, nieuwe accenten te leggen, oorspronkelijkheid en inzet te tonen, om zo te komen tot betere resultaten. Door de criteria, de eisen die wij aan de inzendingen stellen, geven we ook heel bewust richting aan die activiteiten".

Het is de eerste keer dat de prijs is uitgereikt. De prijs is genoemd naar mr. R.A. Gonsalves, laatstelijk vice-voorzitter van het College van procureurs-generaal, de landelijke leiding van het Openbaar Ministerie (OM). De prijs wordt om de twee jaar uitgereikt aan een persoon of een organisatie die van uitnemende betekenis is voor de innovatie van de rechtshandhaving.

bron:Politie Haaglanden