Met de aanhouding van vijf jongeren van 15 t/m 20 jr. uit Hoogeveen denkt de politie de daders te pakken te hebben van 22 brandstichtingen. Daaronder ook de brand op 16 april dit jaar in een groot leegstaand fabriekspand aan de Griendtsveenweg in Hoogeveen. Alle verdachten zitten nog vast.

De afgelopen maanden woedden er in Hoogeveen een toenemend aantal brandjes en branden. In veel gevallen was sprake van brandstichting. Naast vuilniscontainers en bankjes waren ook leegstaande panden het doelwit van brandstichters. Vooral naar de Verzetsbuurt moest de brandweer in augustus en september vaak uitrukken.

Gevaar voor persoonlijk letsel
Naast materiele schade ontstond er een aantal keren ernstig gevaar voor veel schade en zelfs voor personen. Zo kon de brandweer maar net voorkomen dat door een brandende fiets een pand aan de Hoofdstraat afbrandde. Ook scheelde het maar weinig of het buurthuis Het Knooppunt aan de Jan Dekkerstraat was in vlammen opgegaan door een in brand gestoken container.

Politieonderzoek
Het toenemend aantal branden, het gevaar dat daardoor ontstond en de onrust die dit teweegbracht onder veel Hoogeveners waren voor de politie aanleiding een uitgebreid onderzoek in te stellen. Via de contacten van een wijkagent kreeg de politie veel informatie. Ook via de telefonische meldlijn Meld Misdaad Anoniem kwam interessante informatie binnen. Uiteindelijk leidde dit op 19 september tot de aanhouding van twee verdachten van 15 en 17 jr. Nog dezelfde week werden de drie andere verdachten (15, 18 en 20 jr.) aangehouden.

De verdachten opereerden in verschillende samenstelling. Ze hebben een verklaring afgelegd over hun wel- of geen betrokkenheid bij de verschillende branden. Niet elke verdachte heeft daarbij een bekentenis afgelegd. De politie denkt voldoende bewijs te hebben voor een veroordeling.

Een aantal verdachten gaf aan te hebben gehandeld 'uit de kick'. Ook bekeken enkele verdachten achteraf bijna na elke brand via bepaalde websites het resultaat van hun daad.

Alle verdachten zijn geleid voor de Rechter Commissaris en zitten nog vast. Het politieonderzoek is zo goed als afgerond. Het onderzoeksdossier gaat binnenkort naar justitie.

22 branden
Uit het onderzoek en de verhoren kwam naar voren dat de verdachten in verschillende samenstelling verantwoordelijk kunnen worden geacht voor in totaal 22 branden. Het merendeel vond plaats tussen juli en half september. In april ging het oude NCH pand aan de Griendtsveenweg in vlammen op. In augustus een grote rolcontainer naast Het Knooppunt aan de Jan dekkerstraat, een fiets tegen een winkelpand aan de Hoofdstraat en een deel van het slooppand van de Mauritshal. In september brandde een leegstaande flatwoning aan de Tollensweg uit. 12 keer ging een container, bankje, bankstel, lichtmast of winkelwagentje in de brand in de Verzetsbuurt. Daarbij raakten ook antennes, regenpijpen e.d. beschadigd. Verder werden een container en een aantal coniferen in de wijk Krakeel en een bankje in het Tjalmapark in brand gestoken.

Schade verhaald
De totale schade is moeilijk te schatten maar loopt zeker in de tienduizenden euro's. Benadeelden zullen waar mogelijk de schade op de verdachten verhalen. De gemeente onderzoekt daarnaast de mogelijkheden die er zijn om ook de inzet van de brandweer te verhalen op deze verdachten.

bron:Politie Drenthe