Op vrijdag 13 januari werd er een convenant ondertekend waarin afspraken zijn gemaakt over de voortzetting van het Politie Keurmerk Veilig Wonen® (PKVW). Dit keurmerk draagt in belangrijke mate bij aan de verbetering van de veiligheid.

De overdracht is ingegeven door de kerntakendiscussie politie. De 29 gemeenten hebben middels de Stichting Veiligheidszorg Noord-Holland Noord het beheer en de uitvoering van het keurmerk overgenomen. De voorzitter van de Stichting en tevens burgemeester van Enkhuizen, J. Baas, ondertekende vanmiddag het convenant samen met de plaatsvervangend korpschef N. Plug.
Het PKVW is in 1996 door de politie Noord-Holland Noord in gebruik genomen en heeft tot doel om door een zorgvuldig ontwerp en beheer van te bouwen en of gebouwde omgeving, de kans op kleine criminaliteit tegen te gaan. De politie detacheert, in het kader van de overdracht, dit jaar twee vakbekwame medewerkers bij de Stichting.
Toename veiligheidsgevoel
J. Baas over de overdracht: ‘Het voortbestaan van het keurmerk is van belang voor de leefomgeving van de inwoners van onze regio. Wanneer het keurmerk bij nieuwbouw wordt toegepast neemt het aantal inbraken met 90% af, is er 40 % minder overlast, is er meer sociale controle, neemt het veiligheidsgevoel van burgers in de woning met 54% toe en in de wijk met 39%. Dit blijkt uit diverse landelijke en regionale onderzoeken. Wij als gemeenten staan daarom volledig achter het keurmerk.’
Bij de eersten van Nederland
N. Plug over het convenant: ‘Ook als politie zijn wij gebaat bij een veilige leefomgeving. Wij zijn altijd de trekker geweest van het keurmerk maar landelijk is bepaald dat wij er afstand van moeten nemen omdat het niet past bij onze kerntaak. De gemeenten in Noord-Holland Noord hebben hun regierol opgepakt en behoren hiermee bij de eersten in Nederland die de overname via de Stichting goed geregeld hebben. Wij zijn heel blij met deze borging.’
bron:Politie Noord Holland Noord