Met de aanhouding van drie verdachten heeft de politie onlangs ruim 200 graffitizaken opgelost. Het gaat om een 23-jarige man uit Leeuwarden en twee Stadjers van 22 en 23 jaar. De zaak kwam aan het rollen naar aanleiding van meer dan twintig aangiften van winkeliers en bedrijven. Zij deden aangifte van graffiti met de tags ‘Pra’ en ‘Boks’ die gedurende één nacht waren aangebracht op ruiten. Dit was aanleiding voor de politie om een onderzoek te starten. Tijdens het onderzoek stuitte de politie op de man uit Leeuwarden. Hij was in maart 2005 al eens op heterdaad betrapt bij het aanbrengen van ‘Boks’ op een trein in Leeuwarden. De Fries werd in april 2006 ingerekend op verdenking van het aanbrengen van graffiti op winkelruiten.

De politie vermoedde echter dat hij niet het enige brein was achter deze tags. De tags ‘Pra’ en ‘Boks’ werden namelijk vaak gecombineerd met de tag ‘Sopranos’. Ook ‘Melk’ werd vaak met ‘Sopranos’ gecombineerd aangetroffen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de Fries deel uitmaakte van een ’crew’. Ook de twee andere verdachten uit Groningen werden aangehouden. Ze combineerden hun eigen werk vaak met de tags ‘Pra’ en ‘Sopranos’. Uit het vervolgonderzoek kon worden vastgesteld dat de drie verdachten verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de graffiti in Groningen en omgeving. Hun tags werden namelijk aangetroffen op diverse gebouwen en locaties in de stad Groningen. De graffiti werd ook op treinen, bij bruggen en geluidswallen en langs het spoor naar Winschoten en Assen aangebracht. Ook particulieren werden slachtoffer van het drietal. Zo werd een aantal huizen beklad en ook een geparkeerde auto moest het ontgelden. De drie zijn verantwoordelijk voor zeker 200 graffitivernielingen in Groningen over een periode van vijf jaren.
Motief
De mannen gingen meestal gezamenlijk op pad en soms in wisselende samenstelling. Het motief van alle drie verdachten moet gezocht worden in hobbyisme. Voor met name de 23-jarige verdachte uit Leeuwarden was het een soort uitlaatklep. SoPRAnos werd als voornaamste tag gebruikt, omdat de tv-serie ‘The Sopranos’ favoriet was bij de hoofdverdachte uit Leeuwarden.
Schade
De politie schat de totale schade op circa tweehonderdduizend euro. De graffiti, die op de ruiten werd aangebracht, bevatte een dusdanige bijtende stof dat de ruiten niet meer schoongemaakt konden worden. Hierdoor moesten de ruiten in zijn geheel vervangen worden. Geprobeerd wordt om de schade te verhalen op de verdachten.
Schoon, heel en veilig
Graffiti is een bron van grote ergernis voor gedupeerden. De aanpak ervan is echter niet alleen een zaak van de politie. Ook de gemeente heeft hierin een rol. In de gemeente Groningen ligt de aanpak van graffiti in een integraal project Schoon, Heel, Veilig. In dit kader focust de politie scherp op de aanpak van graffiti. En met resultaat.
Aangifte doen heeft zin!
De politie kan in totaal 50 aangiften aan de drie verdachten koppelen. Nog steeds komen er aangiften bij de politie binnen, die mogelijk op het conto van de verdachten kunnen worden geschreven. De aanpak van deze zaak toont aan dat het doen van aangifte absoluut zin heeft. Als mensen, bedrijven of winkeliers denken dat zij de afgelopen tijd het slachtoffer zijn geworden van de dadendrang van het trio, dan kunnen zij alsnog aangifte komen doen bij de politie. De politie hoopt dat burgers oplettend reageren op verdachte omstandigheden, zoals het aanbrengen van graffiti.
 
bron:Politie Groningen