Politie Noord-Holland Noord gaat strijd aan met verborgen misdaadDe politie vindt het daarbij een taak voor burger om meer te melden en aangifte doen.´Waarom is het zo belangrijk dat ik aangifte doe. Waarom moet ik het melden als ik overlast ervaar? Wat is het verschil tussen aangifte doen en melden?' Het zijn vragen die bij veel mensen leven. Dat de politie de openbare orde handhaaft en zich bezig houdt met opsporing weten velen. Maar helaas wordt het belang van melden en aangifte doen nog niet door iedereen onderkend.

Uit cijfers van de Politie Monitor Bevolking blijkt dat veel misdaad verborgen blijft omdat mensen geen aangifte doen. De gemiddelde meldingsbereidheid in de regio Noord-Holland Noord is 37 procent. Dat is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. Voor de aangiftebereidheid is dat percentage slechts 25 procent. Dat ligt een paar procent onder het landelijk gemiddelde. De politie Noord-Holland Noord gaat de strijd aan met deze ´verborgen misdaad' en wil burgers nog beter en vaker te wijzen op het belang van aangifte doen en melden en hun eigen verantwoordelijkheid hierin.

Veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Van de politie, de gemeente, instellingen, bedrijven en ook van de burgers. Ieder heeft daarin zijn eigen rol. Die van de burger is bijvoorbeeld het beveiligen van de persoonlijke eigendommen en het doen van aangifte als men toch slachtoffer wordt van een delict. Ook het melden van zaken is belangrijk zodat de politie weet wat er speelt. Met die informatie kan de politie gericht de mensen inzetten.

Wanneer aangifte doen? Wanneer melden?

´Wanneer u slachtoffer bent geworden van een misdrijf doet u aangifte', zegt commissaris van de politie Marina Slot. Zij is bij de politie verantwoordelijk voor het aangifteproces binnen het politiekorps. ´Voorbeelden hiervan zijn diefstal van een fiets, inbraak in een auto of woning, bedreiging of mishandeling. Bij een aangifte wordt er een proces-verbaal opgemaakt. Hierin staat tot in de details wat u is overkomen.' Slachtoffer en verbalisant (de persoon die het proces-verbaal opmaakt) zetten hun handtekening onder het proces-verbaal. Aan de hand van deze aangifte bekijkt de politie of er voldoende aanknopingspunten zijn om een opsporingsonderzoek te starten. Wanneer dat het geval is, probeert de politie de verdachte aan te houden. Het onderzoek wordt vastgelegd in het proces-verbaal en de officier van justitie bepaalt of er een rechtszaak volgt. Bovendien is in een aantal gevallen een officiële aangifte nodig voor de verzekering.

Melden helpt
´Bij een melding wordt de politie alleen geïnformeerd over een voorval. Dit wordt vastgelegd, maar er volgt geen uitgebreid verhoor en geen handtekening. Per melding wordt bekeken of er op korte termijn politie-inzet nodig is of dat het probleem een lange termijn aanpak vereist.', aldus Slot. Ook wordt bijgehouden hoeveel mensen uit een wijk zaken melden over een lokaal probleem. ´Wanneer de politie bijvoorbeeld veel meldingen binnen krijgt over vernielingen, en dit blijkt steeds dezelfde buurt te zijn, dan kan hier met die informatie gerichte inzet op worden gepleegd.' Voorbeelden zijn het melden van overlast door jeugd op straat, het vermoeden dat er hennep wordt geteeld in een bepaald pand of melden dat op een bepaalde locatie steeds veel te hard wordt gereden waardoor gevaarlijke situaties ontstaan.

bron:Politie Noord Holland Noord

 Comments are closed.
%d bloggers liken dit: