De politie doet van 13 februari tot en met 4 maart 2006 telefonisch onderzoek naar criminaliteit en veiligheid onder de bevolking van Noord-Holland Noord. Er worden onder meer vragen gesteld over buurtproblemen, onveiligheidsgevoelens, het functioneren van de politie en preventiegedrag.

De vragen maken deel uit van een landelijk onderzoek en dit heeft tot doel om op landelijk en regionaal niveau inzicht te krijgen in welk deel van de bevolking de afgelopen twee jaar slachtoffer is geworden van criminaliteit, zoals woninginbraak en diefstal.
Het onderzoek wordt voor de zevende keer in opdracht van het Ministeries van Justitie, Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties en van het politiekorps Noord-Holland Noord uitgevoerd. Het maakt deel uit van de landelijke Politiemonitor Bevolking.
1250 personen
In heel Nederland zullen ruim 60.000 personen van 15 jaar en ouder telefonisch over deze onderwerpen worden ondervraagd. In Noord-Holland Noord worden 1250 personen telefonisch geënquêteerd. Doordat dit onderzoek al vanaf 1993 wordt uitgevoerd, laatstelijk in 2005, is het mogelijk trends waar te nemen. Zijn bepaalde problemen groter of juist kleiner geworden? Is het aantal slachtoffers gestegen of misschien gedaald?
Belangrijk hulpmiddel
De politiemonitor is een belangrijk hulpmiddel voor de politie, het bestuur en het openbaar ministerie. De uitkomsten worden gebruikt om prioriteiten vast te stellen en beleid aan te passen. Medewerking van de burgers wordt daarom zeer op prijs gesteld. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Intomart Gfk BV. Naar verwachting worden de resultaten in juni 2006 gepresenteerd.
 
bron:Politie Noord Holland Noord