Minister Remkes van Binnenlandse Zaken heeft aan de politie Noord-Holland Noord een prestatiebeloning van ruim 1,3 miljoen euro toegekend. Het korps heeft de met de minister afgesproken resultaten voor het jaar 2004 op alle punten ruim gehaald. Op een aantal van acht indicatoren gaat het Noord-Holland Noord, landelijk gezien, het meest vooruit van de in totaal 26 korpsen.

Inhaalslag

Korpschef Anja Brink is tevreden over de behaalde resultaten: ´We hebben een flinke inhaalslag gepleegd. We kwamen van ver. We stonden op de 23e plaats en staan nu 6e. Met name op het punt van bereikbaarheid scoren we hoog. 90 % van de telefoontjes die bij ons binnen komen via 0900-8844 beantwoorden wij binnen 20 seconden. We kwamen van 79 % in 2003 en we hebben ons op dit punt het meest van alle korpsen verbeterd. We staan hiermee nu landelijke gezien op de tweede plaats. Onze beschikbaarheid in de vorm van: aanspreekbaarheid, aanwezigheid, de snelheid van het ter plaatse komen, de tijd die we nemen en het "uit de auto komen" is ook vooruit gegaan. Ook met die verbetering lopen wij voorop in Nederland (tweede plaats). Het ziekteverzuim in het korps is gedaald van 9,3 % in 2002 naar 6,6 % in 2004 en dat gaat dus ook de goede kant op.'

Groeipad

´Er zijn meer cijfers te melden', aldus Brink. ´De tevredenheid na het laatste politiecontact is gestegen van 62,9 % in 2002 naar 65 % in 2004. Dit laatste punt verdient nog onze aandacht. We streven naar een score van 67,9 %. We kunnen dus niet rustig achterover leunen. We blijven bezig op ons groeipad en we zullen ons best moeten blijven doen om alle afgesproken eindresultaten in 2006 te behalen'.

Inspanningen

De inspanningen van het korps dragen bij aan de positieve kentering die plaats vindt op het gebied van veiligheid. Criminaliteit neemt af en mensen voelen zich steeds veiliger, zo blijkt ook uit het onderzoek van de Politie Monitor Bevolking 2005. Brink: ´We hebben vorig jaar weer meer verdachten aangeleverd bij het Openbaar Ministerie en ook de aanpak van veelplegers helpt'.

Prestatiecontracten

Bij het beoordelen van de prestaties is gekeken naar:

het aantal verdachten dat Noord-Holland Noord bij het Openbaar Ministerie heeft aangeleverd;
het aantal boetes en transacties uit staande houdingen;
de beschikbaarheid van de politie voor het publiek;
de tevredenheid van het publiek over de politie;
de daling van het ziekteverzuim (om zo meer mensen op straat te krijgen);
de plannen van de korpsen om doelmatiger te werken.
Voor al deze punten zijn in prestatiecontracten afspraken vastgelegd over de doelen die in 2006 bereikt moeten zijn. Op weg daarnaar toe moest in 2004 al gemiddeld 35 procent van de doelstelling behaald zijn. Over 2005 ligt de eis op gemiddeld 65 procent, en in 2006 moeten alle afgesproken doelstellingen voor 100 % gehaald zijn.

De prestatiebeloning van 1,3 miljoen euro die het korps ontvangt wordt opgenomen in de begroting en aangewend voor de algehele bedrijfsvoering.

Het korps hoopt in de komende periode ook een aantal misdrijven op te gaan lossen.

bron:Politie Noord Holland Noord