De politie van Zuid-Oost Drenthe heeft woensdag 7 december 2005  bij 21 woningen,1loods en een kas, een inval gedaan. Daarbij zijn in 11 woningen en in de loods en de kas, hennepkwekerijen aangetroffen. In totaal werden ruim 12.000 hennepplanten aangetroffen. De grootse kwekerij, zeer proffessioneel opgezet en ingericht, met ongeveer 11.000 planten, werd aangetroffen in een kas aan de Oude Zwarteweg in Klazienaveen. Bij deze inval zijn 3 personen aangehouden. Deze zijn ingesloten en inverzekering gesteld.

In navolging van een soortgelijk actie in februari van dit jaar en zeker ook naar aanleiding van diverse meldingen die bij de politie binnen kwamen over het telen van hennep in woningen, heeft de politie vandaag een zogenaamde hennepveegdag georganiseerd. Met name de onveilige situaties die inherent zijn aan hennepkwekerijen en dus een gevaar vormen voor de woonomgeving en overlast veroorzaken, heeft de politie doen besluiten zo'n dag te organiseren en daarbij te proberen meerdere kwekerijen op 1 dag te ontmantelen.

Invallen werden gedaan in Coevorden, Emmen, Nieuwe Weerdinge, Borger, Valthermond en Klazienaveen. In sommige straten werd in meerdere woningen binnengetreden.
In de huiskewekrijen werden gemiddeld zo'n 200 planten aangetroffen. De aangetroffen planten, vertegenwoordigen een straat waarde van ongeveer à¢?¬ 800.000,-, De planten, alsmede alle lampen, filters en verdere benodigdheden van de kwekerijen zijn c.q. zullen worden afgevoerd en vernietigd.

In enkele woningen was geknoeid met de elektriciteit of was de stroom illegaal afgetapt. In deze gevallen zal tegen de bewoners proces-verbaal worden opgemaakt ter zake diefstal stroom. Ook zullen zij eerst de kosten moeten betalen, voordat zij weer stroom geleverd zullen krijgen.

Bij onderzoek in een woning in Borger werd een pistool met daarbij behorende munitie, 2 gasalarm pistolen en een imitatie pistool aangetroffen. Het onderzoek zal de komende dagen worden voortgezet.

De desbetreffende woningbouwverenigingen, de belastingdienst, elektriciteitsbedrijf  "Essent", de Sociale Recherche, de Stchting Veiligheidszorg en de gemeente Emmen, Coevorden en Borger/Odoorn waren vandaag bij de actie betrokken. De inzet van politie en alle andere diensten bedroeg ongeveer 80 personeelsleden.
 De andere partners, voor zover van toepassing, zullen aan de hand van hetgeen vandaag ontdekt is, zich beraden of verder stappen c.q. maatregelen tegen de bewoners noodzakelijk zijn.

De aanpak van thuiskwekerijen zal worden gecontinueerd en de politie zal ook het komende jaar meerdere van deze acties organiseren. In het kader van een integrale aanpak van deze problematiek zullen de woningbouwverenigingen in de huurcontracten meerde mogelijkheden inbouwen om ook civielrechtelijk  op te kunnen treden tegen het thuiskweken, zoals b.v. de kosten verhalen of uitzetten van de bewoners.

bron:Politie Drenthe