De politie Gelderland-Zuid heeft in het onderzoek naar de moord op Louis Sévèke vrijwel direct een tegenspraakteam geformeerd. Dit team bestaat uit politiespecialisten op het gebied van grootschalig rechercheonderzoek. Het team bestaat uit deelnemers van diverse korpsen waaronder ook het korps Gelderland-Zuid.

In het team zit ook een agent die deskundig is op het gebied van forensisch onderzoek, een deskundige op het gebied van informatiebeheersing en een deskundige die ruime ervaring heeft op het gebied van leiding geven aan dergelijke grootschalige rechercheonderzoeken.

De politie Gelderland-Zuid heeft dit team geformeerd naar aanleiding van de zogenaamde ‘Schiedamse Parkmoord’. De Advocaat-Generaal Posthumus heeft een onderzoek gedaan naar de gevolgde methodiek in dit onderzoek en heeft belangrijke aanbevelingen gedaan. Eén van de aanbevelingen is om bij zware misdrijven die grote maatschappelijke beroering teweegbrengen, zogenaamde tegenspraak te organiseren. Het doel van een tegenspraakteam is doorlopend en op gestructureerde wijze beslissingen die in het onderzoeksteam genomen worden te toetsen om het team te behoeden voor mogelijk verkeerde keuzes of zogenaamde ‘tunnelvisie’.

De politie Gelderland-Zuid heeft gezien de maatschappelijke impact die de moord op Louis Sévèke heeft in Nijmegen en daarbuiten, vooruitlopend op een toekomstige ‘aanwijzing’ van het college van Procureurs-Generaal, besloten om vanaf de eerste week een dergelijk tegenspraakteam te formeren.
 
bron:Politie Gelderland-Zuid