De unit Arnhem Noord start, op initiatief van de gebiedsagenten, met twee projecten gericht op de jeugdoverlast voor bewoners, ondernemers en het winkelend publiek in de binnenstad van Arnhem. Eén project richt zich op de aanpak van jeugd, die op zaterdag, koopavonden en koopzondag rondhangt, vooral bij bepaalde winkels in de Jansstraat en het winkelend publiek een onveilig gevoel geeft.
Een tweede project richt zich op de overlast door softdrugsgebruikende jeugd, onder meer in de buurt van coffeeshops en de bioscoop in de Rijnstraat. Het gaat om groepjes minderjarigen, die zelf geen softdrugs mogen kopen, maar iemand van boven de 18 aanspreken, die het voor ze koopt.

‘Keep them moving’
Het project ‘Keep them moving’, een naam die vermoedelijk geen nadere uitleg behoeft, is gericht op jongeren die vooral op koopavond, koopzondag en zaterdags rondhangen op de Jansstraat - hoek Willemsplein en op de Janstraat - hoek Rijnstraat. Dit probleem doet zich al langer voor. Winkeliers en winkelend publiek klagen de laatste tijd weer bij de politie over schreeuwen en intimiderend en agressief gedrag van jongeren. De jongeren staan voor de ingang van winkels en gaan niet aan de kant. Veel winkelende mensen vinden dat niet prettig en lopen dan maar door. Daar zijn de winkeliers uiteraard weer niet blij mee. De politie gaat de jongeren zoveel mogelijk wegsturen en waar mogelijk zal het bonnenboekje getrokken worden.Het project gaat een jaar lopen en wordt uitgevoerd door de gebiedsagenten, surveillance-agenten, vrijwillige politie en ruiters en meegenomen worden door dienstdoende politiemensen in het project ‘Rem op geweld’.
Joints
Een tweede project richt zich op softdrugsgebruikende ‘hangjongeren’ onder de 18 jaar, die voor overlast zorgen. Ook hierover werd geklaagd door het publiek en dit werd ook door de politie zelf geconstateerd. De politie heeft zelfs al een 13-jarige betrapt op het bezit van softdrugs. De gebiedsagenten, de afdeling Verdovende Middelen, de bpz-ers en jeugdcoördinatoren werken samen in het project om het drugsgebruik en de overlast terug te dringen. Verkoop aan personen beneden de 18 jaar door coffeeshops is verboden. De politie controleert hier regelmatig op. En coffeeshop-houders worden door de politie aangesproken op hun verplichting om overlast door bezoekers in de omgeving van de coffeeshop te beperken. Meerderjarigen, die betrapt worden op het kopen van softdrugs voor de jongeren, houdt de politie zoveel mogelijk aan. Afleveren van drugs is op grond van de Opiumwet strafbaar.
De politie schakelt ook de ouders in om het drugsgebruik tegen te gaan. Wanneer kinderen betrapt worden op softdrugs-gebruik, krijgen de ouders eerst een telefoontje en daarna een brief thuis gestuurd, waarin gewezen wordt op het drugsgebruik en het veroorzaken van overlast door hun minderjarige kind. Algemene informatie over de gevolgen van het gebruik van softdrugs wordt bij de brief gevoegd. Een volgende stap binnen dit project is om deze jongeren via de jeugdcoördinatoren van de politie in het hulpverleningscircuit te krijgen.
 
bron:Politie Gelderland-Midden