In de periode van begin mei tot eind september gaat de politie Hoorn extra toezicht houden op overlast door bromfietsers in en om het Julianapark in de Binnenstad van Hoorn. De controles zijn gericht op drie onderwerpen: het rijverbod voor bromfietsen in het park, de rij-technische staat van bromfietsen en de overlast die zij veroorzaken.De controles zijn een direct gevolg van klachten die vanuit de omwonende en gebruikers van het park bij de politie zijn gedaan. Mensen blijken zich in toenemende mate te storen aan rondscheurende bromfietsen die teveel lawaai maken en aan de overlast die groepen jongeren veroorzaken, zoals het achterlaten van zwerf vuil. Een duidelijk signaal dat door de politie wordt opgepakt. En de waarschuwing is duidelijk: ‘In het park wordt niets meer getolereerd.’

Het Julianapark is gesloten voor bromfietsen. Het gaat hier om een recreatiepark dat bedoeld is voor dagrecreatie met voetgangers en fietsers. Bromfietsen passen niet in dit beeld. Wie toch op de bromfiets het park in gaat riskeert een bekeuring. Bovendien gaat de politie strenge controles houden op het technische deel van bromfietsen. Mocht je bromfiets teveel lawaai maken, opgevoerd zijn of mocht er iets anders aan mankeren, dan loop je ook de kans een stevige bekeuring te krijgen. De overlast die bezoekers van het park ondervinden van grote groepen jeugd gaat veel verder dan de overlast van bromfietsen. Denk maar aan geluidsoverlast met radio’s, drank- en drugsgebruik, achterlaten van vuil, vernielen van beplanting of het maken van kampvuurtjes. De boetes lopen van 50 tot maar liefst 150 euro.
De politie gaat dus vaker controleren, meer toezicht houden en sneller bekeuren. Toch is voor een goede aanpak van de overlast ook de hulp van de gebruikers van het park en omwonenden nodig. Alleen door uw meldingen krijgt de politie een duidelijk beeld van de overlast en kan er beter en doelgerichter worden opgetreden. Voor meldingen is de politie bereikbaar onder nr. 0900-8844 (lokaal tarief).
 
bron:Politie Noord Holland Noord