De milieupolitie heeft dinsdag bij twee slachterijen in Tolbert een inval gedaan. Er werd onderzoek verricht naar de handelswijze van de twee slachterijen. Ook werd de administratie in beslag genomen voor nader onderzoek. Er werden diverse milieuovertredingen geconstateerd. Daarnaast bleek dat de vergunningsvoorschriften niet werden nageleefd.
Aanleiding voor de inval was dat eind vorig jaar medewerkers van het rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) constateerden dat er op grote schaal vet en bloed op het gemeentelijke riool werd geloosd. Hierop is de politie een onderzoek gestart. De illegale vetlozingen zijn in maart van dit jaar opgelost. Met de inval bij twee slachterijen zijn vermoedelijk ook de illegale bloedlozingen een halt toegeroepen.

Bij een van de twee slachterijen werden verschillende overtredingen waargenomen. Uit onderzoek bleek dat mest op twee verschillende plaatsen op de gemeentelijke riolering werd geloosd. Ook werd het op onbeschermde bodem opgeslagen.
Daarnaast bleek dat er te veel vet in de vetvangput zat. Dit vet werd niet frequent genoeg verwijderd. En als het werd verwijderd, dan werd het geloosd in de gierkelder. De inhoud van de gierkelder werd vervolgens vermoedelijk weer geloosd op het gemeentelijk riool. Ook liep op het terrein 172 stuks vee. Volgens de vergunning mogen dit er maximaal 20 zijn. De administratie werd in beslag genomen en tegen de slachterij wordt proces-verbaal opgemaakt.
Bij de andere slachterij bleek de bloedtank volledig gevuld te zijn met bloed. Ook van deze slachterij werd de administratie in beslag genomen. Hieruit moet blijken in hoeverre het bloed op legale wijze werd afgevoerd. Het onderzoek naar beide slachterijen wordt voortgezet.
bron:OM