De politie gaat na Enkhuizen en Stedebroec nu ook in Medemblik de autocriminaliteit te lijf. Samen met de gemeente Medembik. Daarbij wordt een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van autobezitters. De aanpak gaat nu van start wegens de Holland Regatta die vanaf donderdag 18 mei in het IJsselmeer voor Medemblik wordt gevaren. Vorig jaar steeg het aantal auto-inbraken tijdens dit tiendaagse zeilevenement.

Diefstal uit een auto staat op de tweede plaats van de misdrijven top tien (na diefstal fiets). In Westfriesland werden er in 2005 door de politie 2000 aangiften geregistreerd. Hiervan vonden er 56 plaats in Medemblik, waarvan 16 in de meimaand. De totale schade wordt geraamd op meer dan een ton. Deze gemeente doet dan ook van harte mee aan een actie waarbij automobilisten erop worden gewezen geen waardevolle spullen in de auto achter te laten. Ieder woonadres in Medemblik ontvangt bij de gemeentegids een opvallende gele spiegelhanger voor in de auto. Op de achterkant van deze hanger staan tips zoals:
-Sluit de portieren van uw auto af
-Neem altijd alle spullen mee uit de auto
-Laat het handschoenenvakje open zodat iedereen kan zien dat er niets in zit. Dieven zoeken ook onder uw stoel, berg daar dus niets op
-Parkeer uw auto zoveel mogelijk in het zicht en op een goed verlichte parkeerplaats.
 
Op parkeerplaatsen in Medemblik worden borden geplaatst met de waarschuwing: ‘Niets er in, niets er uit’. Daarnaast zijn er gratis folders verkrijgbaar bij diverse winkels, worden op verschillende plaatsen posters opgehangen en verschijnt er een spandoek met aandacht voor het onderwerp boven de toegangswegen naar Medemblik.  De spiegelhangers maar ook de andere uitingen worden bekostigd door de gemeente. Naast alle uitingen zal de gemeente toezichthouders extra laten controleren op parkeerterreinen, worden toeristen door de betrokken instanties gewaarschuwd en in de reguliere surveillances zal de politie extra oplettend zijn.
Op dinsdag 16 mei om 20.00 uur wordt in het gemeentehuis van Medeblik een presentatie gehouden, waarbij de gezamenlijke actie tegen de autocriminaliteit officieel wordt bekrachtigt.  Op donderdag 18 mei vindt dan, gelijktijdig met de Regatta de aftrap plaats. Vanaf die dag zullen onder anderen politiemensen van het biketeam in Medemblik aanwezig zijn om op parkeerterreinen en in de stad te controleren.

Bij de bestrijding van autocriminaliteit is de medewerking van de bewoners van en de gasten in Medemblik noodzakelijk. Mensen die getuigen zijn van een misdrijf kunnen de politie helpen als zij direct melding doen via het telefoonnummer 0900-8844 (lokaal tarief). Het nummer is dag en nacht bereikbaar, dus wachten tot de volgende dag is absoluut niet nodig.
bron:Politie Noord Holland Noord