Pepperspray is met succes ingevoerd. Het is uitgegroeid tot het meest gehanteerde geweldmiddel voor de politie. De spray biedt de mogelijkheid om gevaarlijke verdachten zonder ernstige gevolgen van een veilige afstand onder controle te krijgen. De invoering van pepperspray heeft niet geleid tot minder gebruik van andere geweldmiddelen.

Dat staat in de afsluitende onderzoeksrapportage over de invoering van pepperspray bij de Nederlandse politie in de periode van 1 januari 2001 tot 1 april 2004. Minister Remkes (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft de rapportage naar de Tweede Kamer gestuurd.

Politiemensen zijn en blijven positief over pepperspray: het gebruik voldoet aan de verwachtingen en ze voelen zich er veiliger mee op straat. Ze zijn er in de loop van de tijd wel realistischer naar gaan kijken: pepperspray is geen wondermiddel. Onder bepaalde omstandigheden is pepperspray niet effectief, en is een ander geweldmiddel effectiever.

bron:BZK