Via een aantal plaatselijke weekbladen adverteren momenteel Duitse ondernemingen met de verkoop van vuurwerk. Dit betreft vrijwel altijd vuurwerk, welke in Duitsland weliswaar is goedgekeurd, maar in Nederland niet is toegestaan.

Mensen die vuurwerkinkopen doen in Duitsland moeten er rekening mee houden dat bij een controle het vuurwerk in beslag zal worden genomen indien blijkt dat deze niet voldoet aan de Nederlandse goedkeuring. Daarnaast zal een proces-verbaal worden opgemaakt.
 
bron:Politie Noord en Oost Gelderland