Het onderzoek wordt ook woensdag door het voltallige TGO-team voortgezet. Er zijn inmiddels ruim 60 tips binnengekomen, die allemaal nagetrokken worden. De afzetting van de plaats van het delict, het bosperceel aan de Feartsichtswei, is dinsdag in de loop van de dag opgeheven.

De verdachte is dinsdag door de politie verhoord. Het verhoor zal woensdaf worden voortgezet. Over de inhoud worden geen mededelingen gedaan.

De inverzekeringstelling zal donderdag door de officier van justitie worden verlengd; de verdachte zal vrijdag worden geleid voor de rechter-commissaris.
bron:Politie Friesland